Rwyf wedi graddio mewn Astudiaethau Pensaernïaeth ym Mhrifysgol Nottingham a Chelf Gain yn Ngholeg Celf Villa Arson yn Nice, Ffrainc.

Ers i mi symud yn nol i Gymru i fyw, mae fy ngwaith yn bennaf wedi ei ysbrydoli gan yr ardal leol. Fel person o dras Ffrengig a Chymreig, rwyf yn ymddiddori ers erioed mewn llefydd sy’n pontio dau le, a mae fy awydd i ddarlunio traethau yn deillio o’r teimlad hwn.
Mae elfen fawr o hap a damwain yn fy ngwaith, ac rwyf yn fwriadol ddefnyddio paent a deunyddiau sy’n anghydnaws a’i gilydd gan fy mod yn mwynhau y sialens o weithio gyda elfennau sydd tu hwnt i reolaeth yr artist. Yn aml, bydd nifer o haenau yn cael eu hadeiladu a’u crafu i ffwrdd mewn proses sy’n adlewyrchiad o broses naturiol erydiad llanw a thrai.

2007-2011 Prifysgol Nottingham. Astudiaethau Pensaerniol.
2011-2014 La Villa Arson. Ecole Nationale Superieure d’Art. Nice, Ffrainc.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Niwl, Porth Oer

Niwl, Porth Oer

£ 375

60.5 x 30cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Porth Neigwl 3

Porth Neigwl 3

£ 325

53.5x14cm - Amlgyfrwng ar bren

Traeth Pwllheli, Machlud

Traeth Pwllheli, Machlud

£ 295

23x33cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Porth Neigwl 1

Porth Neigwl 1

Gwerthwyd

30x40cm - Amlgyfrwng ar bren

Tes 1

Tes 1

£ 350

40x40cm - Amlgyfrwng ar ganfas

Porth Oer

Porth Oer

£ 375

51x34cm - Amlgyfrwng

Porth Neigwl o Rhiw

Porth Neigwl o Rhiw

Gwerthwyd

50x21cm - Amlgyfrwng

Porth Neigwl 2

Porth Neigwl 2

Gwerthwyd

30x9cm - Amlgyfrwng

Porth Iago

Porth Iago

£ 400

50x64cm - Mixed Media

Glaw II

Glaw II

£ 300

21.5x26.5cm - Amlgyfrwng

Traeth Llanbedrog

Traeth Llanbedrog

Gwerthwyd

42 x 47 cms - Amlgyfrwng ar bren