Rwyf wedi graddio mewn Astudiaethau Pensaernïaeth ym Mhrifysgol Nottingham a Chelf Gain yn Ngholeg Celf Villa Arson yn Nice, Ffrainc.

Ers i mi symud yn nol i Gymru i fyw, mae fy ngwaith yn bennaf wedi ei ysbrydoli gan yr ardal leol. Fel person o dras Ffrengig a Chymreig, rwyf yn ymddiddori ers erioed mewn llefydd sy’n pontio dau le, a mae fy awydd i ddarlunio traethau yn deillio o’r teimlad hwn.
Mae elfen fawr o hap a damwain yn fy ngwaith, ac rwyf yn fwriadol ddefnyddio paent a deunyddiau sy’n anghydnaws a’i gilydd gan fy mod yn mwynhau y sialens o weithio gyda elfennau sydd tu hwnt i reolaeth yr artist. Yn aml, bydd nifer o haenau yn cael eu hadeiladu a’u crafu i ffwrdd mewn proses sy’n adlewyrchiad o broses naturiol erydiad llanw a thrai.

2007-2011 Prifysgol Nottingham. Astudiaethau Pensaerniol.
2011-2014 La Villa Arson. Ecole Nationale Superieure d’Art. Nice, Ffrainc.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Porth Ysgo

Porth Ysgo

Gwerthwyd

40x40cm - Print Digidol

Porth Ceiriad

Porth Ceiriad

£ POA

40x40cm - Print Digidol

Enlli 5

Enlli 5

Gwerthwyd

40x40cm - Print Digidol