Rwyf wedi fy ngeni a’m magu yn Llanbedrog, Pen Llŷn. Graddiais o adran Paentio a Phrintio Ysgol Gelf Glasgow yn Mehefin 2015.

Wrth wraidd fy ngwaith mae datblygiad y traddodiad chwedlonol yng Nghymru a’r ffordd y mae’n fythol newid. Cafodd y straeon eu perfformio a’u hadrodd ar lafar am ganrifoedd cyn cael eu cofnodi ar bapur, ac yna eu dehongli ymhellach drwy addasiadau, cyfieithiadau a darluniau.

Wedi fy magu yn rhugl dairieithog, rwyf â diddordeb mewn datblygiadau a gwyrdroadau wrth symud o un cyfrwng neu iaith i’r llall. Er mwyn creu fy mhrintiau rhof fy nehongliad o bytiau o straeon drwy gadwyn o brosesau (torlunio pren, argraffu sgrin, creu modelau, ffotograffiaeth, ysgythru a boglynwaith). Mae pob cam yn y broses hon yn adlewyrchu trawsnewidiadau o fewn y chwedlau gwreiddiol.

Y canolbwynt yw crefft y storiwr beth bynnag yw ei gyfrwng. Nid oes rhaid adnabod y straeon, gan mai’r bwriad yw caniatau i’r sawl sy’n edrych ar y gwaith greu ei naratif ei hun trwy ei ddehongliad o’r cyfresi o ddotiau a llinellau sy’n ffurfio iaith printio.

Dwi mor ddiolchgar am yr holl gyngor gefais gan Elin tra yn yr ysgol, ac yr holl gyngor dwi wedi ei gael ers hynny. Mae ei brwdfrydedd am Gelf a'i hagwedd bositif yn heintus a dwi'n cofio dod adra o'r ysgol yn ysu i gael dal ati gyda'r gwaith roeddwn i wedi ei ddechrau yn y dosbarth. Hyd heddiw mae sgwrs hefo Elin yn rhoi awydd i mi fynd ati i greu!

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Lea Sautin - Sgwarnog - Arg. o 3

Lea Sautin - Sgwarnog - Arg. o 3

Gwerthwyd

Rhif 1, 2 a 3 - gwerthwyd - Cyanotype

Lea Sautin - Meinir - Arg. o 3

Lea Sautin - Meinir - Arg. o 3

£ 145

Cyanotype

Lea Sautin - Llong - Arg. o 3

Lea Sautin - Llong - Arg. o 3

£ 145

Cyanotype

Lea Sautin - Hwyliau - Arg. o 3

Lea Sautin - Hwyliau - Arg. o 3

£ 145

Rhif 1 - gwerthwyd - Cyanotype

Lea Sautin - Gwyddanes - Arg. o 3

Lea Sautin - Gwyddanes - Arg. o 3

£ 145

Cyanotype

Lea Sautin - Dau Bysgodyn - Arg. o 3

Lea Sautin - Dau Bysgodyn - Arg. o 3

£ 145

Cyanotype

Rhiannon

Rhiannon

£ 105

Torlun

Coedwig

Coedwig

£ 105

Torlun

Storm

Storm

£ 105

Torlun

Crafanc

Crafanc

£ 105

Torlun

Twrch

Twrch

£ 105

Torlun

A chael cip ar Twrch Trwyth a’i foch

A chael cip ar Twrch Trwyth a’i foch

£ 145

Giclée Print

Seithenyn a Mererid (ii)

Seithenyn a Mererid (ii)

Gwerthwyd

Giclée Print

Rhwymwyd y llythyr am fôn adenydd yr aderyn (ii)

Rhwymwyd y llythyr am fôn adenydd yr aderyn (ii)

£ 155

Giclée Print

Ac yr oedd yn eistedd ar garreg Harlech uwch ben y weilgi

Ac yr oedd yn eistedd ar garreg Harlech uwch ben y weilgi

£ 145

Giclée Print

Gwydion a Gilfaethwy

Gwydion a Gilfaethwy

£ 145

Giclée Print

Gorsedd Arberth

Gorsedd Arberth

£ 145

Giclée Print

Fe wnaf dy ollwng di yn rhith aderyn

Fe wnaf dy ollwng di yn rhith aderyn

Gwerthwyd

Giclée Print

“Fe welaf longau acw,” ebe’r brenin “ac yn dod yn hy at y tir”

“Fe welaf longau acw,” ebe’r brenin “ac yn dod yn hy at y tir”

Gwerthwyd

Giclée Print

Fe af i fyny ar hyd yr afon hyd oni ddof at dro mur Caer Loyw

Fe af i fyny ar hyd yr afon hyd oni ddof at dro mur Caer Loyw

£ 155

Giclée Print

A bydded i chwithau natur yr anifeiliad yr ydych yn eu ffurf

A bydded i chwithau natur yr anifeiliad yr ydych yn eu ffurf

Gwerthwyd

Giclee Print