Mae Gwyn Roberts yn enedigol o Ddyffryn Conwy yn Eryri. Ers ei arddegau, mae wedi mwynhau crwydro Cymru, o fynyddoedd Eryri i arfordir y de a'r gorllewin.

Astudiodd Gelfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Norwich, cyn dychwelyd i Gymru i wneud cwrs ôl-radd yng Ngholeg Celf Caerdydd. Dysgodd Gelf yn ardal Caerdydd, am dros ddeg mlynedd ar hugain.

Ers iddo weithio fel artist llawn amser, mae Gwyn Roberts wedi derbyn cryn ganmoliaeth yng Nghymru a Lloegr, a, dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cael dros ddeunaw arddangosfa unigol hynod o lwyddiannus.

Mae ei waith wedi cael ei arddangos mewn nifer o gylchgronau, o Country Life i rai celf a mynydda, ac mae Gwyn wedi ymddangos ar sawl rhaglen deledu.

Mae ei ddarluniau yn llawn egni a drama, ac yn adlewyrchu prydferthwch tirwedd Cymru a'i gariad at ei wlad.

Mae arddangosfa newydd Gwyn 'Creigiau a Chlogwyni' i'w gweld o Hydref 6ed i Rhagfyr 24ain, 2019.

-

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Yr Wyddfa

Yr Wyddfa

£ 2500

39x39" - Olew ar ganfas

Llanw Isel, Llangrannog

Llanw Isel, Llangrannog

£ 580

12x10" - Olew ar ganfas

Yr Wyddfa o Lliwedd

Yr Wyddfa o Lliwedd

£ 1600

30x24" - Oil on canvas

Y Glyderau

Y Glyderau

£ 2800

39x47" - Olew ar ganfas

Tryfan o Glyder Fach

Tryfan o Glyder Fach

£ 1500

24x32" - Olew ar ganfas

Storm, Ynys Môn

Storm, Ynys Môn

£ 580

12x10" - Olew ar ganfas

Môr Stormus, Lochtyn, Llangrannog

Môr Stormus, Lochtyn, Llangrannog

Gwerthwyd

39x39" - Olew ar ganfas

Porthor

Porthor

Gwerthwyd

20x39" - Oil on canvas

Mynydd Parys

Mynydd Parys

£ 1900

19x39" - Olew ar ganfas

Gogledd Sir Benfro

Gogledd Sir Benfro

£ 1050

22x18" - Olew ar ganfas

Ger Aberdesach

Ger Aberdesach

£ 650

16x12" - Olew ar ganfas

Gaeaf, Eryri

Gaeaf, Eryri

Gwerthwyd

12x10" - Olew ar ganfas

Edrych Ynys Lochtyn, Llangrannog

Edrych Ynys Lochtyn, Llangrannog

£ 2800

39x47" - Olew ar ganfas

Edrych tuag at yr Wyddfa

Edrych tuag at yr Wyddfa

£ 1200

20x30" - Olew ar ganfas

Adlewyrchiad, Cwm Idwal

Adlewyrchiad, Cwm Idwal

Gwerthwyd

28x39" - Olew ar ganfas

Gaeaf, Cwm Idwal

Gaeaf, Cwm Idwal

£ 580

12x10" - Olew ar ganfas

Crib Goch a'r Wyddfa

Crib Goch a'r Wyddfa

£ 1200

24x24" - Olew ar ganfas

Crags, Porthor

Crags, Porthor

Gwerthwyd

20x20" - Oil on canvas

Clogwyni ger Llangrannog

Clogwyni ger Llangrannog

£ 650

12x16" - Olew ar ganfas

Clogwyn Du'r Arddu

Clogwyn Du'r Arddu

£ 2500

39x39" - Olew ar ganfas

Castell y Gwynt, Glyder Fach

Castell y Gwynt, Glyder Fach

£ 2800

39x47" - Olew ar ganfas

Castell y Geifr

Castell y Geifr

£ 580

12x10" - Olew ar ganfas