Mae Gwyn Roberts yn enedigol o Ddyffryn Conwy yn Eryri. Ers ei arddegau, mae wedi mwynhau crwydro Cymru, o fynyddoedd Eryri i arfordir y de a'r gorllewin.

Astudiodd Gelfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Norwich, cyn dychwelyd i Gymru i wneud cwrs ôl-radd yng Ngholeg Celf Caerdydd. Dysgodd Gelf yn ardal Caerdydd, am dros ddeg mlynedd ar hugain.

Ers iddo weithio fel artist llawn amser, mae Gwyn Roberts wedi derbyn cryn ganmoliaeth yng Nghymru a Lloegr, a, dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cael sawl arddangosfa un dyn hynod o lwyddiannus.

Mae ei waith wedi cael ei arddangos mewn nifer o gylchgronau, o Country Life i rai celf a mynydda, ac mae Gwyn wedi ymddangos ar sawl rhaglen deledu.

Mae ei ddarluniau yn llawn egni a drama, ac yn adlewyrchu prydferthwch tirwedd Cymru a'i gariad at ei wlad.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Crib Goch o Crib y Ddysgl

Crib Goch o Crib y Ddysgl

£ 1950

76 x 101.5cm - Olew

Crib y Ddysgl

Crib y Ddysgl

£ 1250

60 x 60cm - Olew

Nant Ffrancon

Nant Ffrancon

Gwerthwyd

76 x 61cm - Olew

Llanw Isel, Llangrannog

Llanw Isel, Llangrannog

£ 1250

51 x 61cm - Olew

Crib Goch a'r Wyddfa

Crib Goch a'r Wyddfa

Gwerthwyd

76 x 101.5cm - Olew

Gwyn Roberts - Edrych i lawr Bwlch Llanberis

Gwyn Roberts - Edrych i lawr Bwlch Llanberis

£ 550

45 x 56cm - Pastel