Mae Gwyn Roberts yn enedigol o Ddyffryn Conwy yn Eryri. Ers ei arddegau, mae wedi mwynhau crwydro Cymru, o fynyddoedd Eryri i arfordir y de a'r gorllewin.

Astudiodd Gelfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Norwich, cyn dychwelyd i Gymru i wneud cwrs ôl-radd yng Ngholeg Celf Caerdydd. Dysgodd Gelf yn ardal Caerdydd, am dros ddeg mlynedd ar hugain.

Ers iddo weithio fel artist llawn amser, mae Gwyn Roberts wedi derbyn cryn ganmoliaeth yng Nghymru a Lloegr, a, dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cael dros ddeunaw arddangosfa unigol hynod o lwyddiannus.

Mae ei waith wedi cael ei arddangos mewn nifer o gylchgronau, o Country Life i rai celf a mynydda, ac mae Gwyn wedi ymddangos ar sawl rhaglen deledu.

Mae ei ddarluniau yn llawn egni a drama, ac yn adlewyrchu prydferthwch tirwedd Cymru a'i gariad at ei wlad.

-

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Yr Wyddfa o Lliwedd

Yr Wyddfa o Lliwedd

Gwerthwyd

30x24" - Oil on canvas

Môr Stormus, Lochtyn, Llangrannog

Môr Stormus, Lochtyn, Llangrannog

Gwerthwyd

39x39" - Olew ar ganfas

Porthor

Porthor

Gwerthwyd

20x39" - Oil on canvas

Gaeaf, Eryri

Gaeaf, Eryri

Gwerthwyd

12x10" - Olew ar ganfas

Adlewyrchiad, Cwm Idwal

Adlewyrchiad, Cwm Idwal

Gwerthwyd

28x39" - Olew ar ganfas

Crags, Porthor

Crags, Porthor

Gwerthwyd

20x20" - Oil on canvas