Mae Gwyn Roberts yn enedigol o Ddyffryn Conwy yn Eryri. Ers ei arddegau, mae wedi mwynhau crwydro Cymru, o fynyddoedd Eryri i arfordir y de a'r gorllewin.

Astudiodd Gelfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Norwich, cyn dychwelyd i Gymru i wneud cwrs ôl-radd yng Ngholeg Celf Caerdydd. Dysgodd Gelf yn ardal Caerdydd, am dros ddeg mlynedd ar hugain.

Ers iddo weithio fel artist llawn amser, mae Gwyn Roberts wedi derbyn cryn ganmoliaeth yng Nghymru a Lloegr, a, dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cael dros ddeunaw arddangosfa unigol hynod o lwyddiannus.

Mae ei waith wedi cael ei arddangos mewn nifer o gylchgronau, o Country Life i rai celf a mynydda, ac mae Gwyn wedi ymddangos ar sawl rhaglen deledu.

Mae ei ddarluniau yn llawn egni a drama, ac yn adlewyrchu prydferthwch tirwedd Cymru a'i gariad at ei wlad.

Does dim gwaith gan Gwyn Roberts ar gael yma ar hyn o bryd.

-