Ganwyd Gwilym Roberts ym Mhwllheli ac mae'n adnabyddus fel artist yma ym Mhen Llŷn. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn trenau stem gan iddo weithio am 10 mlynedd ar y trenau stem hynny fyddai'n rhedeg o Bwllheli i fyny am Gaer, yn gwasanaethu'r safle gwyliau yn Afonwen.

Bu i Gwilym fynychu Coleg Celf y Slade yn ystod y 50'au cyn mynd i'r môr i weithio ar y llongau masnach. Dychwelyd i Bwllheli wnaeth Gwilym wedyn ac mae o'n dal i fwynhau paentio a theithio o amgylch yr ardal yn chwilio am ysbrydoliaeth i'w waith.