Mae Delyth Roberts yn artist sydd wedi dysgu ei hun, mae wedi ei magu ar fferm yn Llandecwyn, Talsarnau cyn symud i Ben Llŷn pan oedd yn ei harddegau cynnar. Yn ddiweddar fe wnaeth ail-ddarganfod y cariad a fagodd tuag at gelf yn ystod ei phlentyndod.

Mae yn mwynhau paentio anifeiliaid fferm a bywyd gwyllt sydd wedi ei ysbrydoli gan ei magwraeth mewn ardal wledig, ac yn gwneud comisiynau anifeiliaid anwes.

Mae Delyth yn byw ar fferm ym Mhentreuchaf gyda’i gwr a’i thri plenty gan gyfuno bod yn ofalwraig am ei phlentyn hynaf gyda’i gwaith celf yn ystod gyda’r nosau gan ddefnyddio pensiliau a siarcol.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Mab y Mynydd

Mab y Mynydd

£ 200

Pensel

Werth y Byd

Werth y Byd

Gwerthwyd

Pensel

Llygaid yr Haul

Llygaid yr Haul

£ 180

Pensel

Haf o Hyd

Haf o Hyd

£ 180

Pensel