Crop

Dalziel + Scullion

2015, hyd 10’ 55”

Mae'r ffilm hon yn fframio golygfa ddisymud o bennau blodau rêp had olew a'r gydberthynas rhwng haul yn cynhesu, anwadalwch gwynt a heidiau o wybed Sant Marc, gyda’u dwyster a'u sŵn yn adlewyrchu newidiadau elfennol cynnil yng ngolau'r haul a chyflymdra’r gwynt.

Ymddengys y pryfed i berfformio eu ehediad paru oddeutu’r 25ain o Ebrill, diwrnod Sant Marc. Gyda golwg reit fygythiol, â’u coesau'n hongian oddi tanynt, maent yn hedfan mewn niferoedd enfawr trwy wrychoedd, isdyfiant a chnydau. Ar ôl paru mae'r benywod yn dodwy wyau ffrwythlon yn y ddaear ac yna'n marw. Wedi deor, mae'r larfâu'n bwydo ar lystyfiant pydredig a gwreiddiau drwy’r hydref a'r gaeaf. Tua diwrnod Sant Marc y flwyddyn ganlynol, mae cenhedlaeth newydd yn ymddangos i ddechrau ar eu taith dawnsiol a’u bywydau aeddfed byr.

Mae’r artistiaid Matthew Dalziel a Louise Scullion yn byw yn yr Alban ac yn gweithio gyda cherfluniaeth, ffotograffiaeth, fideo a sain gan archwilio ffyrdd newydd o ymgysylltu â’r amgylchedd ac ecoleg.

Dyma'r ffilm gyntaf mewn cyfres o ffilmiau artistiaid gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru sydd wedi’u rhaglennu i gydfynd â phrosiectau awyr agored yn y Plas dros y ddwy flynedd nesaf.