Ar hyn o bryd yn byw ar arfordir Ayrshire, mae Ian yn arlunydd cyfoes llawn amser sy'n archwilio morluniau a thirwedd mewn ffurfiau haniaethol a chynrychioliadol. Gan weithio'n bennaf mewn olew mae ei arddull yn feiddgar ac weithiau’n gorfforol, yn ceisio dal egni a drama'r arfordir a'r môr agored. Mae ei baentiad yn archwiliad o dynnu emosiynol lliw a gwead i ddod â'r môr yn fyw.

Mae Ian yn cael ysbrydoliaeth gyson o olygfeydd arfordirol amrywiol Ynysoedd Prydain ac Iwerddon ac yn cael ei dynnu at ddrama moroedd gaeaf gwyllt y cyrion Celtaidd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi ymrwymo i greadigrwydd therapiwtig fel estyniad i'w waith fel artist llawn amser yn datblygu gweithdai a phrosiectau i hyrwyddo llesiant i blant ac oedolion agored i niwed.

Cliciwch i weld gwaith Ian