Mae Andreas Rüthi yn cyflwyno gwaith newydd a ysbrydolwyd gan y casgliad gwych o borslen Abertawe a Nantgarw sydd ym Mhlas Glyn-y-Weddw mewn arddangosfa yn dwyn y teitl Lle ar y Bwrdd. Mae gwaith Rüthi, yn enedigol o’r Swistir, ac sydd wedi ymgartrefu yn Rhaglan, yn ymchwiliad cyson o’r posibiliadau newydd sydd i’w cael o fewn traddodiad beintio: o liw a ffurf i'r syniad o debygrwydd a sylliad.  Mae llawer o'i ysbrydoliaeth diweddar wedi deillio o gylchgronau, printiau a llyfrau lle mae’n chwarae gyda natur atgynhyrchu ac ail-gyflwyno. 

Yr hyn sy’n ei ddiddori yn bennaf am y porslen yw'r ffordd y cawsant eu paentio a'u haddurno mewn steil llawer mwy llac na’r motiffau blodau o’r ffatrïoedd eraill yn Ewrop. Mae ei baentiadau yn y Plas yn amrywio o astudiaethau bach i weithiau graddfa fawr ac i greu awyrgylch cartrefol yn un o'r orieliau, mae ryg gwlân wedi'i wehyddu o un o'i baentiadau diweddar. Anogir ymwelwyr i syllu ar yr olygfa wych o’r ffenestr bae a chofnodi’r hyn maent yn ei weld mewn llyfr nodiadau, gan gyflawni rhan weithredol yn y ddefod o weld a chofnodi, fel y mae Rüthi yn ei wneud gyda'i baentiadau.

Er mwyn archwilio diddordeb Rüthi mewn technegau peintio a gwaith bywyd llonyddymhellach, fe'i gwahoddwyd i gyd-ddethol arddangosfa o ddarluniau bywyd llonyddo a gellir gweld Trefniannau Bywyd Llonydd ochr yn ochr â'i sioe unigol. Mae'r cyflwyniad yn gyfuniad gwych o waith gan artistiaid o Gymru a thu hwnt.

 

Andreas Rüthi - A Place on the Table

Ar1Ar2Ar3Ar4

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Afalau | Portmeirion

Afalau | Portmeirion

£ 600

21 x 29.7 cm - olew ar fwrdd

Afalau | Porslen Cymreig 9,2018

Afalau | Porslen Cymreig 9,2018

£ 600

21x29.7cm - Olew ar fwrdd

Afalau | Porslen Cymreig 8,2018

Afalau | Porslen Cymreig 8,2018

£ 600

21x29.7cm - Olew ar fwrdd

Afalau | Porslen Cymreig 7,2018

Afalau | Porslen Cymreig 7,2018

£ 600

21x29.7cm - Olew ar fwrdd

Afalau | Porslen Cymreig 6,2018

Afalau | Porslen Cymreig 6,2018

£ 600

21x29.7cm - Olew ar fwrdd

Afalau | Porslen Cymreig 5,2018

Afalau | Porslen Cymreig 5,2018

£ 600

21x29.7cm - Olew ar fwrdd

Afalau | Porslen Cymreig 4, 2018

Afalau | Porslen Cymreig 4, 2018

£ 600

21x29.7cm - Olew ar fwrdd

Afalau | Porslen Cymreig 3, 2018

Afalau | Porslen Cymreig 3, 2018

£ 600

21x29.7cm - Olew ar fwrdd

Afalau | Porslen Cymreig 2,2018

Afalau | Porslen Cymreig 2,2018

£ 600

21x29.7cm - Olew ar fwrdd

Afalau | Porslen Cymreig 1,2018

Afalau | Porslen Cymreig 1,2018

£ 600

21x29.7cm - olew ar fwrdd