Ganwyd Ceri Pritchard ym 1954, yn fab i'r artistiaid Gwilym Prichard a Claudia Williams. Fe'i magwyd yn Llangefni, Ynys Môn a mynychodd Ysgol Uwchradd David Hughes, Porthaethwy. Ar ôl mynychu pum ysgol a dau dymor mewn coleg technegol cofrestrodd yn Ysgol Gelf Lerpwl. Graddiodd ym 1976 gyda anrhydedd dosbarth Iaf, dyfarnwyd iddo ysgoloriaeth fawreddog John Moores oedd yn caniatáu blwyddyn ychwanegol iddo yn Ysgol Gelf Lerpwl. Yn 1978 parhaodd â'i astudiaethau yn Ysgol Gelf St Martins, Llundain ar gwrs uwch mewn Celf Gain.

Yn dilyn cyfnod yn gweithio fel addurnwr ac yna'n saer i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, teithiodd Ceri yn eang, gan fyw a gweithio yn Efrog Newydd, Berlin, Paris a threulio blynyddoedd lawer yn Ffrainc ac yn fwy diweddar Mecsico. Bob yn ail â'i waith creadigol gydag addysgu preifat, adeiladu a myrdd o alwedigaethau anarferol. Mae ei greadigrwydd wedi esblygu dros y blynyddoedd ac yn tynnu ar repertoire cynyddol o gyfarfyddiadau a phrofiadau. Yn ogystal â chreu cerfluniau a phaentiadau mae wedi gweithio gyda sain a fideo. Mae wedi arddangos yn eang yn ei famwlad a thramor.

Gan adael Mecsico yn barhaol yn 2015, mae bellach wedi dychwelyd i'w wreiddiau celtaidd yng ngwylltiroedd Gogledd Cymru.

Does dim gwaith gan Ceri Pritchard yma ar hyn o bryd.