Cefais fy ngeni ym Mangor, a roeddwn yn byw yn Eryri nes i fynychu Prifysgol Caerfaddon i astudio pensaerniaeth.

Ar ol cyfnod o weithio yn Aberystwyth, symudais gyda fy nheulu i Sir Benfro lle gweithiais fel pensaer nes i mi ymddeol yn gynnar yn 2000. Ers hynny, rwyf wedi canolbwyntio ar beintio tirluniau Gwynedd sydd wedi fy nenu ers fy mhlentyndod.

Rwyf yn gweithio gyda pastelau ac olew. Mae pastelau yn caniatau gwaith cyflym ac mae eu lliwiau llachar yn ddefnyddiol er mwyn cyfleu effeithiau cyfnewidiol goleuni ac awyrgylch a geir yn nhirluniau garw Eryri.

Mae fy lluniau olew yn cynnwys golygfeydd cyfarwydd mynyddoedd, glan môr, dyffrynnoedd coediog a llynnoedd Eryri ond hefyd mae 'na luniau o gopaon mynyddoedd anghysbell sydd yn gydnabyddus.

Ers 2003 mae Aled wedi arddangos ar hyd a lled Cymru, gyda sioeau unigol yn Oriel yr Albany, Caerdydd, Galeri Betws y Coed, Oriel Attic, Abertawe, Oriel Tegfryn, Porthaethwy, Oriel y Bont, Aberystwyth, Oriel Ynys Môn ac yma ym Mhlas Glyn y Weddw. Bu’n rhan o arddangosfeydd grŵp yn Neuadd Dewi Sant a’r RCA Conwy; Cymdeithas Frenhinol Artistiaid Morwrol, Orielau y Mall a’r Battersea Art Fair, Llundain.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Llyn Idwal

Llyn Idwal

£ 495

40x40cm - Olew ar ganfas

Llyn Gwynant

Llyn Gwynant

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Llyn Glaslyn

Llyn Glaslyn

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Gaeaf Dyffryn Ogwen

Gaeaf Dyffryn Ogwen

£ 495

40 x 40cm - Olew ar ganfas

Llyn Clywedog, Staylittle

Llyn Clywedog, Staylittle

£ 725

50 x 50cm - Olew ar ganfas

O Amgylch Llyn Dinas

O Amgylch Llyn Dinas

£ 495

40 x 40cm - Olew ar ganfas

Afon, Beddgelert

Afon, Beddgelert

Gwerthwyd

30cmx30cm - olew

Adlewyrchiad, Llyn Idwal

Adlewyrchiad, Llyn Idwal

Gwerthwyd

40cmx40cm - olew

Môr Cricieth

Môr Cricieth

Gwerthwyd

60cmx60cm - olew

Llyn Dinas

Llyn Dinas

Gwerthwyd

40cmx40cm - olew

Llyn Gwynant

Llyn Gwynant

Gwerthwyd

60cmx60cm - olew ar ganfas

Yr Wyddfa o'r Cob, Porthmadog

Yr Wyddfa o'r Cob, Porthmadog

£ 895

60 x 60cm - Olew ar ganfas

Aberdyfi o Ynyslas

Aberdyfi o Ynyslas

£ 1150

104 x 43cm - Olew ar ganfas

Aberglaslyn

Aberglaslyn

Gwerthwyd

60 x 60cm - Oil on canvas

Yr Eifl o Dinas Dinlle

Yr Eifl o Dinas Dinlle

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Ffrwd Coedwig

Ffrwd Coedwig

Gwerthwyd

80x40cm - Olew ar ganfas

Y Garn Llyn Ogwen

Y Garn Llyn Ogwen

Gwerthwyd

80x40cm - Olew ar ganfas

Blodau gwyllt yn ein gardd

Blodau gwyllt yn ein gardd

Gwerthwyd

28x10" - Pastel

Tryfan Afon Ogwen

Tryfan Afon Ogwen

Gwerthwyd

60x60cm - Olew ar ganfas

Tonnau ar y graig, Cricieth

Tonnau ar y graig, Cricieth

Gwerthwyd

80x80cm - Olew ar ganfas

Storm dros Y Wyddfa

Storm dros Y Wyddfa

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Pys Pêr 2

Pys Pêr 2

£ 425

20x14" - Pastel

Pys Pêr

Pys Pêr

Gwerthwyd

28x10" - Pastel

O Amglych Cwm Idwal

O Amglych Cwm Idwal

Gwerthwyd

100x42cm - Olew ar ganfas

Llyn Idwal

Llyn Idwal

Gwerthwyd

50x34cm - Pastel

Llyn Idwal 2

Llyn Idwal 2

Gwerthwyd

60x60cm - Olew ar ganfas

Llyn Dinas

Llyn Dinas

Gwerthwyd

60x60cm - Olew ar ganfas

Llyn Gwynant

Llyn Gwynant

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Llyn Gwynant 2

Llyn Gwynant 2

Gwerthwyd

60x60cm - Olew ar ganfas

Llyn Crafnant

Llyn Crafnant

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Lliwedd o Llyn Teyrn

Lliwedd o Llyn Teyrn

£ 350

Pastel

Gaeaf, Llyn Gwynant

Gaeaf, Llyn Gwynant

Gwerthwyd

80x40cm - Olew ar ganfas

Hydref yn Beddgelert

Hydref yn Beddgelert

Gwerthwyd

80x40cm - Olew ar ganfas

Eryri o Fiwmaris

Eryri o Fiwmaris

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Gwawr, Llanerchymedd Ynys Mon

Gwawr, Llanerchymedd Ynys Mon

Gwerthwyd

28x10" - Pastel

Carnedd Llywelyn

Carnedd Llywelyn

Gwerthwyd

76.5x60cm - Olew ar ganfas

Y Garn o Llyn Ogwen

Y Garn o Llyn Ogwen

Gwerthwyd

30 x 30cm - Oil on canvas

Morning Walk Beddgelert

Morning Walk Beddgelert

Gwerthwyd

30 x 30cm - Oil on canvas

Snowdon Group from The Glyders

Snowdon Group from The Glyders

Gwerthwyd

20 x 20cm - Oil on canvas

Aberdesach

Aberdesach

Gwerthwyd

30 x 24cm - Oil on canvas

Cwm Idwal o Pen yr Olau Wen

Cwm Idwal o Pen yr Olau Wen

Gwerthwyd

40 x 40cm - Olew ar ganfas

Noswaith, Llyn Gwynant

Noswaith, Llyn Gwynant

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas