Cefais fy ngeni ym Mangor, a roeddwn yn byw yn Eryri nes i fynychu Prifysgol Caerfaddon i astudio pensaerniaeth.

Ar ol cyfnod o weithio yn Aberystwyth, symudais gyda fy nheulu i Sir Benfro lle gweithiais fel pensaer nes i mi ymddeol yn gynnar yn 2000. Ers hynny, rwyf wedi canolbwyntio ar beintio tirluniau Gwynedd sydd wedi fy nenu ers fy mhlentyndod.

Rwyf yn gweithio gyda pastelau ac olew. Mae pastelau yn caniatau gwaith cyflym ac mae eu lliwiau llachar yn ddefnyddiol er mwyn cyfleu effeithiau cyfnewidiol goleuni ac awyrgylch a geir yn nhirluniau garw Eryri.

Mae fy lluniau olew yn cynnwys golygfeydd cyfarwydd mynyddoedd, glan môr, dyffrynnoedd coediog a llynnoedd Eryri ond hefyd mae 'na luniau o gopaon mynyddoedd anghysbell sydd yn gydnabyddus.

Ers 2003 mae Aled wedi arddangos ar hyd a lled Cymru, gyda sioeau unigol yn Oriel yr Albany, Caerdydd, Galeri Betws y Coed, Oriel Attic, Abertawe, Oriel Tegfryn, Porthaethwy, Oriel y Bont, Aberystwyth, Oriel Ynys Môn ac yma ym Mhlas Glyn y Weddw. Bu’n rhan o arddangosfeydd grŵp yn Neuadd Dewi Sant a’r RCA Conwy; Cymdeithas Frenhinol Artistiaid Morwrol, Orielau y Mall a’r Battersea Art Fair, Llundain.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Yr Eifl from Aberdesach

Yr Eifl from Aberdesach

£ 945

60x60cm - Olew ar ganfas

Talyllyn

Talyllyn

£ 595

60x30cm - Olew ar ganfas

Llyn Padarn

Llyn Padarn

Gwerthwyd

40.6x30.5cm - Olew ar ganfas

Llyn Llywelyn, Coedwig Beddgelert

Llyn Llywelyn, Coedwig Beddgelert

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Glaslyn, Beddgelert

Glaslyn, Beddgelert

Gwerthwyd

40.6x30.5cm - Olew ar ganfas

Llyn Idwal

Llyn Idwal

Gwerthwyd

40x40cm - Olew ar ganfas

Gaeaf Dyffryn Ogwen

Gaeaf Dyffryn Ogwen

£ 495

40 x 40cm - Olew ar ganfas

O Amgylch Llyn Dinas

O Amgylch Llyn Dinas

Gwerthwyd

40 x 40cm - Olew ar ganfas

Yr Wyddfa o'r Cob, Porthmadog

Yr Wyddfa o'r Cob, Porthmadog

£ 895

60 x 60cm - Olew ar ganfas

Aberdyfi o Ynyslas

Aberdyfi o Ynyslas

£ 1150

104 x 43cm - Olew ar ganfas

Pys Pêr 2

Pys Pêr 2

£ 425

20x14" - Pastel

Lliwedd o Llyn Teyrn

Lliwedd o Llyn Teyrn

£ 350

Pastel