Ganwyd Aled Prichard-Jones ym Mangor, a bu yn byw yn Eryri nes mynychu Prifysgol Caerfaddon i astudio pensaerniaeth.

Ar ol cyfnod o weithio yn Aberystwyth, symudodd gyda'i deulu i Sir Benfro lle bu'n gweithio fel pensaer nes ymddeol yn gynnar yn 2000. Ers hynny, mae wedi canolbwyntio ar beintio tirluniau Gwynedd sydd wedi ei ddenu ers ei blentyndod.

Mae'n gweithio gyda pastelau ac olew. Mae pastelau yn caniatau gwaith cyflym ac mae eu lliwiau llachar yn ddefnyddiol er mwyn cyfleu effeithiau cyfnewidiol goleuni ac awyrgylch a geir yn nhirluniau garw Eryri.

Mae ei luniau olew yn cynnwys golygfeydd cyfarwydd mynyddoedd, glan môr, dyffrynnoedd coediog a llynnoedd Eryri ond hefyd mae 'na luniau o gopaon mynyddoedd anghysbell sydd yn gydnabyddus.

Ers 2003 mae Aled wedi arddangos ar hyd a lled Cymru, gyda sioeau unigol yn Oriel yr Albany, Caerdydd, Galeri Betws y Coed, Oriel Attic, Abertawe, Oriel Tegfryn, Porthaethwy, Oriel y Bont, Aberystwyth, Oriel Ynys Môn ac yma ym Mhlas Glyn y Weddw. Bu’n rhan o arddangosfeydd grŵp yn Neuadd Dewi Sant a’r RCA Conwy; Cymdeithas Frenhinol Artistiaid Morwrol, Orielau y Mall a’r Battersea Art Fair, Llundain.

Cliciwch i weld gwaith Aled