Cefais fy ngeni ym Mangor, a roeddwn yn byw yn Eryri nes i fynychu Prifysgol Caerfaddon i astudio pensaerniaeth.

Ar ol cyfnod o weithio yn Aberystwyth, symudais gyda fy nheulu i Sir Benfro lle gweithiais fel pensaer nes i mi ymddeol yn gynnar yn 2000. Ers hynny, rwyf wedi canolbwyntio ar beintio tirluniau Gwynedd sydd wedi fy nenu ers fy mhlentyndod.

Rwyf yn gweithio gyda pastelau ac olew.  Mae pastelau yn caniatau gwaith cyflym ac mae eu lliwiau llachar yn ddefnyddiol er mwyn cyfleu effeithiau cyfnewidiol goleuni ac awyrgylch a geir yn nhirluniau garw Eryri. 

Mae fy lluniau olew yn cynnwys golygfeydd cyfarwydd mynyddoedd, glan môr, dyffrynnoedd coediog a llynnoedd Eryri ond hefyd mae 'na luniau o gopaon mynyddoedd anghysbell sydd yn gydnabyddus.

Ers 2003 mae Aled wedi arddangos ar hyd a lled Cymru, gyda sioeau unigol yn Oriel yr Albany, Caerdydd, Galeri Betws y Coed, Oriel Attic, Abertawe, Oriel Tegfryn, Porthaethwy, Oriel y Bont, Aberystwyth, Oriel Ynys Môn ac yma ym Mhlas Glyn y Weddw. Bu’n rhan o arddangosfeydd grŵp yn Neuadd Dewi Sant a’r RCA Conwy; Cymdeithas Frenhinol Artistiaid Morwrol, Orielau y Mall a’r Battersea Art Fair, Llundain.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Edge, Crib Goch

Edge, Crib Goch

£ 895

60 x 60cm - Oil on canvas

Aberglaslyn

Aberglaslyn

Sold

60 x 60cm - Oil on canvas

Afon Llugwy Dyffryn Ogwen

Afon Llugwy Dyffryn Ogwen

£ 495

40 x 40cm - Oil on canvas

Yr Eifl o Llanddwyn

Yr Eifl o Llanddwyn

£ 895

60x60cm - Olew ar ganfas

Y Wyddfa o Llynau Mymbyr

Y Wyddfa o Llynau Mymbyr

£ 1250

100x40cm - Olew ar ganfas

Yr Eifl o Dinas Dinlle

Yr Eifl o Dinas Dinlle

Sold

40x40cm - Olew ar ganfas

Ffrwd Coedwig

Ffrwd Coedwig

Sold

80x40cm - Olew ar ganfas

Y Garn Llyn Ogwen

Y Garn Llyn Ogwen

Sold

80x40cm - Olew ar ganfas

Y Wyddfa a Lliwedd o Llyn Teyrn

Y Wyddfa a Lliwedd o Llyn Teyrn

£ 945

80x40cm - Olew ar ganfas

Blodau gwyllt yn ein gardd

Blodau gwyllt yn ein gardd

Sold

28x10" - Pastel

Tryfan Afon Ogwen

Tryfan Afon Ogwen

Sold

60x60cm - Olew ar ganfas

Tonnau ar y graig, Cricieth

Tonnau ar y graig, Cricieth

Sold

80x80cm - Olew ar ganfas

Storm dros Y Wyddfa

Storm dros Y Wyddfa

£ 495

40x40cm - Olew ar ganfas

Pys Pêr 2

Pys Pêr 2

£ 425

20x14" - Pastel

Tiwlipau Gwanwyn

Tiwlipau Gwanwyn

£ 350

20x13" - Pastel

Pys Pêr

Pys Pêr

£ 425

28x10" - Pastel

Rhosyn

Rhosyn

£ 425

20x14" - Pastel

Machlud, Aberdesach

Machlud, Aberdesach

£ 495

40x40cm - Olew ar ganfas

O Amglych Cwm Idwal

O Amglych Cwm Idwal

Sold

100x42cm - Olew ar ganfas

Llyn Idwal

Llyn Idwal

Sold

50x34cm - Pastel

Llyn Idwal 2

Llyn Idwal 2

Sold

60x60cm - Olew ar ganfas

Llyn Dinas

Llyn Dinas

Sold

60x60cm - Olew ar ganfas

Llyn Gwynant

Llyn Gwynant

Sold

40x40cm - Olew ar ganfas

Llyn Gwynant 2

Llyn Gwynant 2

Sold

60x60cm - Olew ar ganfas

Llyn Crafnant

Llyn Crafnant

Sold

40x40cm - Olew ar ganfas

Lliwedd o Llyn Teyrn

Lliwedd o Llyn Teyrn

£ 350

Pastel

Gaeaf, Llyn Gwynant

Gaeaf, Llyn Gwynant

Sold

80x40cm - Olew ar ganfas

Haul ar Dyffryn Gwynant

Haul ar Dyffryn Gwynant

£ 495

40x40cm - Olew ar ganfas

Hydref yn Beddgelert

Hydref yn Beddgelert

£ 945

80x40cm - Olew ar ganfas

Dyffryn Gwynant

Dyffryn Gwynant

£ 495

40x40cm - Olew ar ganfas

Eryri o Fiwmaris

Eryri o Fiwmaris

£ 495

40x40cm - Olew ar ganfas

Gardd Bwthyn

Gardd Bwthyn

£ 425

20x14" - Pastel

Creigiau'r Glyder

Creigiau'r Glyder

£ 495

40x40cm - Olew ar ganfas

Gwawr, Llanerchymedd Ynys Mon

Gwawr, Llanerchymedd Ynys Mon

Sold

28x10" - Pastel

Carnedd Llywelyn

Carnedd Llywelyn

Sold

76.5x60cm - Olew ar ganfas

Y Garn o Llyn Ogwen

Y Garn o Llyn Ogwen

Sold

30 x 30cm - Oil on canvas

Morning Walk Beddgelert

Morning Walk Beddgelert

Sold

30 x 30cm - Oil on canvas

Snowdon Group from The Glyders

Snowdon Group from The Glyders

Sold

20 x 20cm - Oil on canvas

Aberdesach

Aberdesach

Sold

30 x 24cm - Oil on canvas

Nant Peris

Nant Peris

£ 950

80 x 40cm - Oil on canvas

Cwm Eigiau

Cwm Eigiau

£ 895

60 x 60cm - Oil on canvas

Cwm Idwal o Pen yr Olau Wen

Cwm Idwal o Pen yr Olau Wen

Sold

40 x 40cm - Olew ar ganfas

Noswaith, Llyn Gwynant

Noswaith, Llyn Gwynant

Sold

40x40cm - Olew ar ganfas