Cefais fy ngeni ym Mangor, a roeddwn yn byw yn Eryri nes i fynychu Prifysgol Caerfaddon i astudio pensaerniaeth.

Ar ol cyfnod o weithio yn Aberystwyth, symudais gyda fy nheulu i Sir Benfro lle gweithiais fel pensaer nes i mi ymddeol yn gynnar yn 2000. Ers hynny, rwyf wedi canolbwyntio ar beintio tirluniau Gwynedd sydd wedi fy nenu ers fy mhlentyndod.

Rwyf yn gweithio gyda pastelau ac olew. Mae pastelau yn caniatau gwaith cyflym ac mae eu lliwiau llachar yn ddefnyddiol er mwyn cyfleu effeithiau cyfnewidiol goleuni ac awyrgylch a geir yn nhirluniau garw Eryri.

Mae fy lluniau olew yn cynnwys golygfeydd cyfarwydd mynyddoedd, glan môr, dyffrynnoedd coediog a llynnoedd Eryri ond hefyd mae 'na luniau o gopaon mynyddoedd anghysbell sydd yn gydnabyddus.

Ers 2003 mae Aled wedi arddangos ar hyd a lled Cymru, gyda sioeau unigol yn Oriel yr Albany, Caerdydd, Galeri Betws y Coed, Oriel Attic, Abertawe, Oriel Tegfryn, Porthaethwy, Oriel y Bont, Aberystwyth, Oriel Ynys Môn ac yma ym Mhlas Glyn y Weddw. Bu’n rhan o arddangosfeydd grŵp yn Neuadd Dewi Sant a’r RCA Conwy; Cymdeithas Frenhinol Artistiaid Morwrol, Orielau y Mall a’r Battersea Art Fair, Llundain.