Dechreuodd Rachel ar ei gwaith fel artist yn 1976 pan adawodd yr ysgol a mynd i weithio fel cerflunydd carreg yn Eglwys Gadeiriol Sant Paul yn Llundain. Yna cwblhaodd gwrs Gradd Anrhydedd yn Ysgol Gelf Kennington ble arbennigodd mewn cerflunwaith.

Mae gwaith Rachel yn gyfuniad o gerfluniau sydd yn cynnwys ei chyfres 'Green Man' a chrochenwaith domestig (powleni, jygiau, mygiau ayyb) sydd wedi eu gorffen gyda sglein lliwgar.

Mae Rachel yn aelod o Gymdeithas Crochenwyr De Cymru ac Urdd Crefftwyr Swydd Henffordd, mae hi hefyd yn rhoi sgyrsiau ac arddangosiadau o'i gwaith ac yn derbyn comisiynau.

Prisiau yn cychwyn o £14.00