Mae Cian Parry Owen yn gyn-ddisgybl Ysgol Botwnnog a chafodd ei fagu ar fferm yn Nhudweiliog.

Mae wedi mwynhau celf yn fawr iawn ers yn ifanc ac wedi paentio yn rheolaidd trwy gydol ei fywyd. Ennillodd radd mewn celf gain yng Nghaerdydd.

Cliciwch i weld gwaith Cian