Sefydlodd David Nash (g. 1945, Esher, Surrey) enw iddo’i hun yn rhyngwladol fel cerflunydd mewn gyrfa sy nawr yn rhychwantu ymron hanner can mlynedd. Wedi astudio yng Ngholeg Celf Kingston symudodd i fyw i Blaenau Ffestiniog ym 1967, man oedd wedi treulio llawer o wyliau ysgol ei blentyndod yn aros gyda theulu, cyn symud yn ôl i Lundain am gyfnod byr ar gyfer astudiaethau ôl-radd yng Ngholeg Celf Chelsea.

Cafodd ei arddangosfa unigol gyntaf ym 1973, yn Efrog ac yna Bangor, ac ers hynny bu llu o arddangosfeydd unigol graddfa fawr dros y byd, llawer ohonynt gyda phrosiectau safle-benodol. Mae wedi dangos yn helaeth mewn arddangosfeydd grŵp ac mae ganddo waith mewn casgliadau orielau celf cyhoeddus a chasgliadau preifat ledled y byd..

Gyda phren mae Nash yn gweithio’n bennaf. Yn ei waith cynnar, defnyddiodd styllenod wedi’i llifio i faint safonol, wedyn aeth ymlaen i wneud cerfluniau o foncyffion a changhennau cyfan, gan weithio gyda choed gwyrdd oedd yn hollti ac ystumio wrth sychu. Defnyddia goed a ddaeth lawr o ganlyniad i stormydd, mellt neu afiechyd gan gloddio’r coedyn fel ‘chwarel goed’, trwy ddefnyddio prosesau sylfaenol llifio, cerfio a llosgi i ddod o hyd i ffurfiau ystyrlon. Mae hefyd wedi creu cerfluniau ‘tyfu’ tymor hir, gan gymell grwpiau o goed byw i ffurfio ‘gwagleoedd’, megis yr Ash Dome enwog a blannwyd yn 1977. Trwy gydol ei yrfa, mae o wedi cadw stiwdio yn nhref Blaenau Ffestiniog lle mae’n gweithio gyda’r tymhorau a’r elfennau.

Mae ffilm atyniadol David Nash, Wooden Boulder, sy’n cofnodi taith talp mawr o dderw 200 mlwydd oed a ryddhawyd i nant yn nyffryn Ffestiniog yn 1978, wedi’i harddangos yn oriel Ap Tomos yn y Plas ers 2015 ac rydym nawr yn falch iawn o gyflwyno arddangosfa gynhwysfawr o’i waith.

Delwedd: David Nash ger y Ash Dome

David Nash