‘Rwyf wedi bod yn creu crochenwaith yn fy stiwdio yn Llandyrnog, Dyffryn Clwyd yng nghysgod Clawdd Offa gerllaw tiroedd amaethyddol agored ers deg mlynedd. Mae’r tirlun yma yn ysbrydoliaeth ar gyfer fy addurniadau.

‘Rwyf yn creu gwaith domestig ac addurniadol gan ddefnyddio clai caled a phridd. Mae’r llestri domestig yn cael eu taflu ar droellwr ac yn cael eu haddurno gyda slip cyn cael eu llosgi yn rhannol trwy losg bisque. Yn ystod y cam yma, ‘rwyf yn lluniadu yn uniongyrchol ar arwyneb pob darn cyn gwydro a llosgi eto.

Mae proses addurniadol wahanol i’r ddau fath o glai, ‘does dim cymaint o waith addurno’r llestri caled ond mae addurniadau botaneg wedi eu dylanwadu gan fyd natur ar fy ngrhochenwaith pridd, gwynion.

Rwyf yn creu llestri mawr gyda llaw, mae nhw’n fwy mynegianol ac fy mwriad ydi creu ymdeimlad o dirlun. Mae yr arwyneb wedi ei seilio ar slip, yn aml haenog, gan ddefnyddio staeniau, ocsidau, a chlai sydd yn cyferbynu ynghyd a chlai sydd wedi ei ffynhonellu yn lleol. Rwyf yn aml yn ychwanegu eitemau bychain sydd wedi eu darganfod tra’n mynd a’m ci am dro, megis darnau o fetel, gwydr neu hadau.

Ar hyn o bryd ‘rwyf yn arbrofi gyda addurniadau wedi eu seilio ar y tirlun ar lestri sydd yn cael eu taflu ac yna eu haddasu. Mae’r llestri yma yn ychwanegu dimensiwn arall if y ngwaith ac yn eistedd ochr wrth ochr â’r gwaith ‘rwyf wedi ei wneud â llaw – maent yn cyfarch eu gilydd.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

JM5

JM5

£ 38

JM6

JM6

£ 40

JM3

JM3

£ POA

JM2

JM2

£ POA

JM4

JM4

£ 110

JM1

JM1

£ POA