Yn enedigol o Swydd Galway, Iwerddon, ym 1970, ac yn byw yn awr yn y Rhiw, Pen Llŷn.

Dechreuais gerfio yn yr hen gors dderw ym 1989 , ac 'rwyf wedi arddangos yn yr Iwerddon, yr Almaen, ac yn y Weriniaeth Tsiec.

Cefnais ar y gors dderw yn 2002, ac am fy mod awyddus i agor posibiliadau o'r newydd, dechreuais weithio mewn clai; yn y maes hwn, gallwn archwilio fy ffurfiau arbennig fy hun heb unrhyw gyfyngiadau.

Ymddiddorais mewn ffurf ddadansoddiadol bûr, er engraifft, cerflunio o dan y pennawd. 'datguddio.' Yn diweddar, fy nôd yw tynnu sylw y gwilwyr yn agosach i mewn i'r gwaith ffurfiad, hyn yn eu galluogi i flasu osgo eneidiol oddifewqn eu hunain. I gael mynedfa i waith cerfluniol, - dadansoddiadol neu ffurfiol, - mae rhywun yn ceisio dychmygu 'bod yn gerflun,' syt y teimlid? Dengys hyn en profiad unigryw bodol, y gallu i gael mynediad i rhywbeth sydd o'r tu allan i ni ein hunain. Arwain hyn at wybodaeth amdanom ei hunain.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Gwener y Groglith

Gwener y Groglith

£ 185

Patiniad pres