Ganwyd Sue Morgan yng Nghasnewydd, Sir Fynwy ac astudiodd ddylunio graffig yng Ngholeg Celf Casnewydd yn niwedd y 60au. Treuliodd bymtheg mlynedd fel awdur/darlunydd storiau plant, cyn mynd i ddysgu mewn ysgol uwchradd leol am ugain mlynedd.

Datblygodd ei steil llêd-naïf yn raddol o'i phrofiadau fel darlunydd. Morluniau a thirluniau syml yw ei themau ynghŷd â phlant ac anifeiliaid. Er mai acrylig yw'r cyfrwng mae hi'n ffafrio, mae'n hoff o rinweddau graffig pen inc, cwilsen a golch.

Mae Sue yn gweithio ar raddfa fechan, gan dynnu o'i dychymyg yn hytrach na bywyd, yn amlyn gorchuddio ei phapur estynedig gyda lliwiau cyn troi'r bord o gwmpas nes ei bod yn gweldrhywbeth ynghanol y cymysgedd blotiog. Mae'r darlun yn penderfynnu beth mae am fod gyda Sue yn helpu'r broses yn hytrach na'i greu. Defnyddia acrylig mewn haenau tenau, gan sychu'r paent i ffwrdd yn egnïol gyda cadach, sy'n rhoi ansawdd llathredig diddorol i'r gwaith.

Does dim gwaith gan Sue Morgan yn yr oriel ar hyn o bryd.