Ganwyd Sue Morgan yng Nghasnewydd, Sir Fynwy ac astudiodd ddylunio graffig yng Ngholeg Celf Casnewydd yn niwedd y 60au. Treuliodd bymtheg mlynedd fel awdur/darlunydd storiau plant, cyn mynd i ddysgu mewn ysgol uwchradd leol am ugain mlynedd.

Datblygodd ei steil llêd-naïf yn raddol o'i phrofiadau fel darlunydd. Morluniau a thirluniau syml yw ei themau ynghŷd â phlant ac anifeiliaid. Er mai acrylig yw'r cyfrwng mae hi'n ffafrio, mae'n hoff o rinweddau graffig pen inc, cwilsen a golch.

Mae Sue yn gweithio ar raddfa fechan, gan dynnu o'i dychymyg yn hytrach na bywyd, yn amlyn gorchuddio ei phapur estynedig gyda lliwiau cyn troi'r bord o gwmpas nes ei bod yn gweldrhywbeth ynghanol y cymysgedd blotiog. Mae'r darlun yn penderfynnu beth mae am fod gyda Sue yn helpu'r broses yn hytrach na'i greu. Defnyddia acrylig mewn haenau tenau, gan sychu'r paent i ffwrdd yn egnïol gyda cadach, sy'n rhoi ansawdd llathredig diddorol i'r gwaith.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cychod bach gwyn

Cychod bach gwyn

Gwerthwyd

5.5 x 5.5" - Acrylig

Monty

Monty

Gwerthwyd

4.5x4.5" - Acrylig

Adar a Cwch

Adar a Cwch

Gwerthwyd

5.5x5.5" - Acrylig

Ci yn yr eira

Ci yn yr eira

Gwerthwyd

inc a golch

Merch gyda bodyn

Merch gyda bodyn

Gwerthwyd

inc a golch

Mwynhau'r nos

Mwynhau'r nos

Gwerthwyd

12.5x12.5cm - Inc a golch

Ci bach yn y ffenest

Ci bach yn y ffenest

Gwerthwyd

12.5x12.5cm - Inc a golch