Ganwyd Sue Morgan yng Nghasnewydd, Sir Fynwy ac astudiodd ddylunio graffig yng Ngholeg Celf Casnewydd yn niwedd y 60au. Treuliodd bymtheg mlynedd fel awdur/darlunydd storiau plant, cyn mynd i ddysgu mewn ysgol uwchradd leol am ugain mlynedd.

Datblygodd ei steil llêd-naïf yn raddol o'i phrofiadau fel darlunydd. Morluniau a thirluniau syml yw ei themau ynghŷd â phlant ac anifeiliaid. Er mai acrylig yw'r cyfrwng mae hi'n ffafrio, mae'n hoff o rinweddau graffig pen inc, cwilsen a golch.

Mae Sue yn gweithio ar raddfa fechan, gan dynnu o'i dychymyg yn hytrach na bywyd, yn amlyn gorchuddio ei phapur estynedig gyda lliwiau cyn troi'r bord o gwmpas nes ei bod yn gweldrhywbeth ynghanol y cymysgedd blotiog. Mae'r darlun yn penderfynnu beth mae am fod gyda Sue yn helpu'r broses yn hytrach na'i greu. Defnyddia acrylig mewn haenau tenau, gan sychu'r paent i ffwrdd yn egnïol gyda cadach, sy'n rhoi ansawdd llathredig diddorol i'r gwaith.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Tranquil Bay

Tranquil Bay

Gwerthwyd

6 x 6 ins - acrylic

Quiet Bay

Quiet Bay

£ 95

6 x 6 ins - acrylic

Quiet Night In

Quiet Night In

£ 85

5.5 x 5.5 ins - ink wash

Green Bay

Green Bay

£ 95

5.5 x 5.5 ins - acrylic

Puppy With Ball

Puppy With Ball

£ 85

5.5 x 5.5 ins - mixed media

Y Bae, Diwedd y Dydd

Y Bae, Diwedd y Dydd

Gwerthwyd

5 x 5" - acrylig

Y Bae - Dechrau'r Dydd

Y Bae - Dechrau'r Dydd

Gwerthwyd

5 x 5" - acrylig

Ger y Ffenest

Ger y Ffenest

Gwerthwyd

5 x 5" - Golch inc

Merch a Llygoden

Merch a Llygoden

Gwerthwyd

5 x 5" - Inc a dyfrlliw

The Night Watch

The Night Watch

Gwerthwyd

5.5x5.5" - Ink & Watercolour

Yellow Boat

Yellow Boat

Gwerthwyd

5.5x5.5" - Acrylic

Little One

Little One

£ 85

5.5x5.5" - Ink & Watercolour

By the Sea

By the Sea

Gwerthwyd

5.5x5.5" - Acrylic