Mae Eleri Mills yn un o brif artistiaid yr oriel ac wedi cefnogi y Plas ers cyfnod dafydd a Gwyneth ap Tomos. Mae’n anrhydedd cael arddangos gwaith Eleri yma.

Ganwyd yr artist yn Llangadfan, Powys yn 1955, ac fe astudiodd Celf a Dylunio yng Ngholeg Polytechnig Manceinion, cyn dychwelyd i fyw a gweithio i’w bro mebyd. Tirwedd prydferth ei chynefin yw prif ddylanwad Eleri. Merch fferm yw hi, ac o ganlyniad, mae'r tir yn ffurfio rhan annatod o'i bywyd - drwy'r tir y caiff yr ymdeimlad o berthyn.

Dengys talent unigryw wrth greu gwaith pwytho gyda llaw a pheintiadau cyfrwng cymysg. Mae hi'n creu dehongliad o Gymru sydd â nifer o haenau; mae'n bersonol, bythol, farddonol, real, ac yn arall-fydol. Er bod ei gwaith wedi'i wreiddio yn hanes hynafol Cymru, mae ei gwaith hefyd yn gyfoes.

Mae Eleri Mills wedi ymddangos mewn arddangosfeydd yn Llundain a Chymru ers degawdau bellach ynghyd a phresenoldeb mewn orielau led led Ewrop, UDA a Japan. Fe'i hetholwyd i’r Academi Frenhinol Gymreig yn 2000. Yn flaenorol, enillodd wobr ar gyfer Arddangosiad Rhagorol yn arddangosfa 'The Art of Stitch' yn y Barbican, Llundain, ac yn 2010 enillodd wobr Llysgennad Creadigol Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn 2012 treuliodd breswyliad ym Mhrifysgol Columbia, Efrog Newydd.

Mae presenoldeb barhaol o waith Eleri Mils yma yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw. Os yr hoffech wneud apwyntiad i weld y gwaith yn ei gyfanrwydd cysylltwch a ni yn yr oriel.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cân y Gwneuthurwr Mapiau I

Cân y Gwneuthurwr Mapiau I

£ 3750

57 x 77cm - Paent, Inc a Farnais ar bapur

Y Ffridd Diptych

Y Ffridd Diptych

£ 3500

38 x 114cm - Paent, Siarcol a Phastel

Llygad y Ffynnon II 2011

Llygad y Ffynnon II 2011

£ 6200

500mm x 1380mm - Paent, pastel a siarcol

Ar y Ffordd Gefn 2016

Ar y Ffordd Gefn 2016

£ 2200

380mm x 560mm - Siarcol ar bapur

Tirlun i Dywysogion I 2/20

Tirlun i Dywysogion I 2/20

Gwerthwyd

150 x 480mm - Ysgythriad lliw ac acwatint

Tirlun i Dywysogion II 3/20

Tirlun i Dywysogion II 3/20

£ 590

150 x 480mm - Ysgythriad lliw ac acwatint

Sycharth 5/10

Sycharth 5/10

£ 595

270 x 340mm - Lithograff wedi'i liwio â llaw

Caeau Gwair I 102/200

Caeau Gwair I 102/200

£ 220

210 x 290mm - Atgynhyrchiad cyfyngedig 2000

...Am dro i weld y byd 99/200

...Am dro i weld y byd 99/200

£ 220

212 x 295mm - Atgynhyrchiad cyfyngedig 1993