Rwyf yn gweithio yn llawn amser fel artist gweledol ers 1999, a threuliais y blynyddoedd hyn yn archwilio ffyrdd idrosglwyddo meddyliau a phryderon gyda fy mhaentiadau a lluniadau.

Mae'n mynd yn ddyfnach na'r hyn welwch ar yr wyneb. Treiddia'r gwaith yn ôl lawer o flynyddoedd i ymwneud â'm profiadau, yr hyn rwyf wedi ei weld, ei gyffwrdd a'i gasglu.

Câf fy ysbrydoli an fy amgylchedd presennol yma yng Nghymru, a Chernyw, lle byddaf yn treulio llawer o f'amser.

Ceisiaf, trwy fy ngwaith, wneud synwyr o'r hyn sydd yn fy nghof.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

ffordd o ychydig deithiau

ffordd o ychydig deithiau

£ 450

Amlgyfrwng

Gwylio'r gwynt ble nad oedd yna wynt

Gwylio'r gwynt ble nad oedd yna wynt

£ 450

amlgyfrwng

Glaw ysgafn a chofio

Glaw ysgafn a chofio

£ 650

amlgyfrwng

Roedd yna law

Roedd yna law

£ 650

amlgyfrwng