Mae Janey Masters (g1963) wedi byw mewn amryw o leoliadau, gan gynnwys Llundain, Dyfnaint a Seland Newydd cyn ymgartrefu yng Nghymru, gwlad ei chyndeidiau. Mae’r diddordeb byw sydd ganddi yn hanes a thirlun Cymru yn aml yn sail i’w gwaith celf.

Mae’n artist sydd wedi dysgu ei hun, a’i steil wedi ei ddylanwadu gan y cariad sydd ganddi at y symlrwydd a moelni celf naïf a gwerin, mae wedi teimlo angerdd tuag at gelf er pan yn blentyn.

Mae cyfnod ei harddegau, pan yn byw ar fferm ddefaid, wedi ei gadael gyda cariad dwfn at y tirlun a phopeth amaethyddol. Y profiad yma ydi’r ysbrydoliaeth ar gyfer ei chymeriadau amaethyddol poblogaidd ‘Gwyn a Gwawr’ – gwaith mae wedi ei werthu i gasglwyr lleol ac o dramor.

Mae’n credu yn gryf ym mhwer comedi er mwyn codi ysbryd a gellir gweld hyn yn llawer o’i gwaith sydd yn cynnwys hiwmor lledawgrymog.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Be Ti'n Edrych Ar?

Be Ti'n Edrych Ar?

£ 250

amlgyfrwng ar fwrdd

Croeso Yn Y Bryniau

Croeso Yn Y Bryniau

£ 240

amlgyfrwng ar fwrdd

Helfwyd Coedwig Nadoligaidd

Helfwyd Coedwig Nadoligaidd

Gwerthwyd

amlgyfrwng ar fwrdd

Celf Gain A'r Holl Gybôl

Celf Gain A'r Holl Gybôl

£ 240

amlgyfrwng ar fwrdd

Gwyntog

Gwyntog

£ 240

amlgyfrwng ar fwrdd

"Dwi 'Di Ennill"

"Dwi 'Di Ennill"

£ 240

amlgyfrwng ar fwrdd

Mae Cariad Yn Yr Aer

Mae Cariad Yn Yr Aer

Gwerthwyd

amlgyfrwng ar fwrdd

Pysgodyn i Swper

Pysgodyn i Swper

£ 240

Amlgyfrwng

Mond Dilyn y Defaid

Mond Dilyn y Defaid

Gwerthwyd

amlgyfrwng

Mae Angen Chydig o Gennin Pedr

Mae Angen Chydig o Gennin Pedr

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Te Prynhawn

Te Prynhawn

Gwerthwyd

Mixed Media - Oil pastel, ink, on artboard

Ti di methu darn

Ti di methu darn

Gwerthwyd

amlgyfrwng