Mae Janey Masters (g1963) wedi byw mewn amryw o leoliadau, gan gynnwys Llundain, Dyfnaint a Seland Newydd cyn ymgartrefu yng Nghymru, gwlad ei chyndeidiau. Mae’r diddordeb byw sydd ganddi yn hanes a thirlun Cymru yn aml yn sail i’w gwaith celf.

Mae’n artist sydd wedi dysgu ei hun, a’i steil wedi ei ddylanwadu gan y cariad sydd ganddi at y symlrwydd a moelni celf naïf a gwerin, mae wedi teimlo angerdd tuag at gelf er pan yn blentyn.

Mae cyfnod ei harddegau, pan yn byw ar fferm ddefaid, wedi ei gadael gyda cariad dwfn at y tirlun a phopeth amaethyddol. Y profiad yma ydi’r ysbrydoliaeth ar gyfer ei chymeriadau amaethyddol poblogaidd ‘Gwyn a Gwawr’ – gwaith mae wedi ei werthu i gasglwyr lleol ac o dramor.

Mae’n credu yn gryf ym mhwer comedi er mwyn codi ysbryd a gellir gweld hyn yn llawer o’i gwaith sydd yn cynnwys hiwmor lledawgrymog.

Cliciwch i weld gwaith Janey