Cefais fy ngeni yn Aberystwyth ger y traeth ac ‘rwyf wastad wed cael fy nghyfareddu gan symudiadau yr elfennau ar y traeth, y prydferthwch a’r amherffeithrwydd.

Er i mi dreulio y rhan fwyaf o fy mywyd gwaith mewn diwydiant cwbl wahanol, fe wnes barhau i greu trwy gyfrwng amrywiol ddeunyddiau. Darganfyddais serameg ddeng mlynedd yn ôl mewn dosbarth nos a byth ers hynny ‘rwyf wrth fy modd gyda’r cyfrwng – dychwelais i Gymru er mwyn gwneud cwrs gradd mewn serameg yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, ble ‘rwyf ‘nawr yn dysgu rhan amser.

Mae fy ngwaith wastad wedi ei wneud â llaw ac nid yw’n cuddio y marciau sy’n dangos sut y’i gwnaethpwyd. Dydi’r deunyddiau byth yn cael eu cuddio ‘chwaith gan fy mod yn hoffi i glai ddylanwadu ar ffurff a gwead. Yn aml mae deunydd naturiol a gwrthrychau sydd wedi eu darganfod ac yn creu dirgelwch yn cael eu cynnwys yn y ffurf, y clai neu yn y gwydredd, gan greu synnwyr o le a naratif