Mae Elin yn wreiddiol o Benrhyn Llŷn, wedi graddio â gradd dosbarth cyntaf mewn darlunio o’r Brifysgol ym Mryste ac ar hyn o bryd yn byw yng Nghaerdydd.

Mae ei gwaith dechreuol yn arbrofi mewn llyfrau braslunio a phapur rhydd, ac yn cyfuno delweddau â lluniau â pheintiadau neu beth bynnag arall a ddaw i law. Mae lluniadu yn rhan allweddol o’r gwaith creu medd Elin, mae fel petai’n bwydo’r ymennydd cyn cychwyn ar unrhyw brosiect neu waith newydd.

Llyfrau braslunio yw un o’i phrif ddiléit, felly pan aeth i deithio Indonesia a De Asia yn 2016 gyda llond ei bag o lyfrau gwag, roedd yn awyddus i greu corff o waith newydd a gwreiddiol, gan ddogfennu’n llawn y mash-up gweledol a’i mynegiant artistig personol. Wrth archwilio syniadau thematig ehangach, mae’r canlyniadau yn eithaf haniaethol o bryd i’w gilydd ond yn aml iawn yn arwain at ddarnau amrywiol ac aml-gyfrwng; yn newid o beintiadau mawr i ddarluniau mwy digidol a darnau symudol.

Mae Elin wedi arddangos ei gwaith mewn sawl arddangosfa wahanol, yn amrywio o rai cyfunol fel sioe agoriadol y Royal West Academy of Arts ym Mryste, yn ogystal â sioe yn The Truman Brewery yn Llundain, a arweiniodd at gael ei dewis o holl raddedigion darlunio Prydain i arddangos ei gwaith yn sioe raddedigion asiant creadigol AMV BBDO. Mae hi hefyd wedi creu gwaith i gylchgronau fel Beneficial Shock Magazine. Gwnaeth ‘celf byw’ yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni'r llynedd ac roedd ganddi stondin ar y maes yn gwerthu’i phaentiadau a’i phrintiau.

Mae’r arddull mae Elin yn ei ddefnyddio yn chwarae rhan sylfaenol yn ei gwaith diweddaraf. Mae’n datgan fod y broses o ymdrin â’i gwaith; y lluniadu; yr argraffu; yr haenau a’r haenau o baent a marciau mawr, gorchestol a welir yn fwriadol weithiau neu’n ddamweiniol dro arall; y pytiau o bapur a thorri darnau allweddol o’r paentiadau a’u taflu i ffwrdd; y plygu a’r rhwbio fel bod y paent ar yr arwyneb yn rhwbio wrth ei gilydd fel pos, neu jig-so; mae pob darn yn gyfatebol i’r cysyniad fod rhywbeth yn tyfu fel un cyn cael eu dinistrio a’u datod, yna eu hail-ffurfio a’u hail-osod unwaith eto mewn ymgais i ddal moment y creu a welir yn ei gwaith gorffenedig.

Y mae’r tensiwn angerddol rhwng y ‘trefn’ a’r ‘anhrefn’ i’w weld yn glir, ac yn parhau i fod yn thema amlwg trwy gydol ei gwaith. Fodd bynnag, mae strwythur i’w thechneg sydd yn eithaf systematig o’r llinellau igam-ogam ailadroddus, i’r sgribl a’r blotiau sydd yn amrywio o fod yn drwm i fod yn ysgafn a llai pendant. Mae hyn yn rhoi gwedd nodedig i’w gwaith.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Segmentau 2017

Segmentau 2017

£ 220

21 x 17.5cm - cyfrwng cymysg ar bapur

Dileu 2017

Dileu 2017

£ 100

12.5 x 10cm - cyfrwng cymysg ar bapur

Ail-osod 2017

Ail-osod 2017

£ 240

21 x 18cm - cyfrwng cymysg ar bapur

Anrhefn 2016

Anrhefn 2016

£ 720

cyfrwng cymysg ar gerdyn

Datod I 2017

Datod I 2017

Gwerthwyd

12.5 x 10cm - cyfrwng cymysg ar bapur

Datod II

Datod II

Gwerthwyd

12.5 x 10cm - mixed media on paper

Dyfod 2017

Dyfod 2017

£ 260

24.5 x 19cm - cyfrwng cymysg ar bapur

Haneru

Haneru

£ 240

22 x 19cm - cyfrwng cymysg ar bapur

Llinellau 2017

Llinellau 2017

Gwerthwyd

12.5 x 10cm - cyfrwng cymysg ar bapur

Uno 2017

Uno 2017

£ 240

21 x 18cm - cyfrwng cymysg ar bapur

Datod III

Datod III

Gwerthwyd

12.5 x 10cm - cyfrwng cymysg ar bapur