Yn byw yng Nghwm Rheidol ger Aberystwyth mae ysbrydoliaeth Mike Laxton yn deillio o'r cefn gwlad o'i gwmpas - lle
y mae'r amgylchedd yn gyfoethog o ran lliw, gwead, dirgelwch a chyfaredd. Yn sail i'r holl waith mae'r awydd i fynegi amser a lle, ochr yn ochr â synnwyr adwaith ac ymateb.

Cliciwch i weld gwaith Mike