Yn byw yng Nghwm Rheidol ger Aberystwyth mae ysbrydoliaeth Mike Laxton yn deillio o'r cefn gwlad o'i gwmpas - lle
y mae'r amgylchedd yn gyfoethog o ran lliw, gwead, dirgelwch a chyfaredd. Yn sail i'r holl waith mae'r awydd i fynegi amser a lle, ochr yn ochr â synnwyr adwaith ac ymateb.

Cliciwch i weld gwaith newydd Mike yn ein Arddangosfa Haf

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Man Dirgel

Man Dirgel

Gwerthwyd

60x60cm - acrylig ar fwrdd

Gwynt Grym 8

Gwynt Grym 8

Gwerthwyd

60x60cm - acrylig ar fwrdd