Yn byw yng Nghwm Rheidol ger Aberystwyth mae ysbrydoliaeth Mike Laxton yn deillio o'r cefn gwlad o'i gwmpas - lle
y mae'r amgylchedd yn gyfoethog o ran lliw, gwead, dirgelwch a chyfaredd. Yn sail i'r holl waith mae'r awydd i fynegi amser a lle, ochr yn ochr â synnwyr adwaith ac ymateb.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Man Dirgel

Man Dirgel

£ 615

60x60cm - acrylig ar fwrdd

Amser troi'n ôl

Amser troi'n ôl

£ 735

80x61cm - acrylig ar fwrdd

Glan y Llyn

Glan y Llyn

£ 790

80x68cm - acrylig ar fwrdd

Tonnau Garw

Tonnau Garw

£ 615

60x60cm - acrylig ar fwrdd

Gwynt Grym 8

Gwynt Grym 8

Gwerthwyd

60x60cm - acrylig ar fwrdd

Dyffryn Elan

Dyffryn Elan

£ 615

60x60cm - acrylig ar fwrdd