Ganwyd Peter Kettle yng Nghymru yn 1987 ac fe’i magwyd mewn pentreflan yn Sir Gaerfyrddin. Aeth ymlaen i astudio celfyddyd gain yn Ysgol West Buckland ar gwr Exmoor yn Nyfnaint cyn parhau gyda’i astudiaethau yng Nghaerdydd. Mae bellach yn arddangos mewn orielau cydnabyddiedig ledled Cymru a Lloegr.

I Peter, mae tirweddau Prydain yn sbardun parhaus i’w gariad tuag at baentio. Mae harnesu amgylchedd elyniaethus y gwyllt a heddwch ymylon y dyfroedd yn ddeuoliaeth y mae Peter yn ceisio eu dal trwy ei waith. Mae alcemeg golau a thirwedd trwy gyfryngau cymysg a thechneg yn rinwedd sydd yn amlwg ym mhob un o’i weithiau. Mae Peter yn ymestyn ei baled i glai, metel, olew ac inc ac yn defnyddio amrywiaeth o offer gan roi gwead ac egni i’w baentiadau. Mae wedi teithio yn eang ac wedi esblygu yn ei berspectif arbennig ei hun, mae ei wreiddiau yng ngwaith yr artist Cymreig Terry Setch, Kurt Jackson o Gernyw a John Virtue o Lundain.

Yn y gorffennol, mae Peter wedi astudio gwaith beirdd lleol er mwyn ymgysylltu gyda’r tirweddau gan ychwanegu sylwebaeth weledol . Mae ‘nawr yn parhau i archwilio ei chwilfrydedd gyda arwyddocâd olion y chwyldro diwydiannol yng Nghymru ar y tirlun.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Trefor Beach

Trefor Beach

£ 2400

100 x 50cm - Oil/Watercolour/Ink

Moonlight on the Afon Glaslyn

Moonlight on the Afon Glaslyn

Gwerthwyd

80 x 80cm - Oil/Watercolour/Ink

Porth Ysgo, Warm Light

Porth Ysgo, Warm Light

Gwerthwyd

Mixed media

Misty Lake, Llyn y Dywarchen

Misty Lake, Llyn y Dywarchen

£ 1450

Mixed media -

Broody Shore

Broody Shore

£ 3200

Mixed media