Arlunydd sydd wedi ail-gydio yn y brws paent wedi cyfnod hir a phrysur ym maes cysylltiadau cyhoeddus a marchnata yw Wynne Melville Jones, neu Wyn Mel i’w gydnabod.

Bu’n astudio yng Ngholeg Celf Abertawe ac yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin ac wedi bwlch o ddeugain mlynedd mae’r cyn-fyfyriwr celf wedi dychwelyd at ei brif ddiddordeb ac mae’n mwynhau’r sialens o droi cysyniad yn ddarlun. Dros y chwe mlynedd diwethaf mae wedi cwbwlhau dros 300 o ddarluniau.

Wedi gadael coleg torrodd gwys ei hun a bu’n gweithio i fudiad yr Urdd am ddegawd cyn sefydlu asianaeth cysylltiadau cyhoeddus dwyeithog cyntaf Cymru StrataMatrix ym 1979 a bu’n rhedeg y cwmni yn llwyddiannus am 30 mlynedd

Mae’n byw ers degawdau yn Llanfihangel Genau’r Glyn yng ngogledd Ceredigion ac mae’n weithgar yn y gymuned. Mae llawer o’i waith yn tynnu ar ddyfnder ei gefndir yn y gorllewin a’i ymdeimlad o gyfrifoldeb yn ei Gymreictod.

Erbyn hyn mae llawer o’i luniau wedi cael cartrefi yng Nghymru ond mae eraill weithio teithio dipyn pellach. Mae ei ddarlun o Soar-y-Mynydd yn eiddo i gyn Arlywydd UDA Jimmy Carter a bellach mae ei lun o Graig Elvis, Eisteddfa Gurig, yn briodol iawn, wedi cael cartref yn Graceland, Tennessee ac mae’n frwd dros ddangos ei waith mewn lleoliadau amrywiol.

Mae’n un o sylfaenwyr y cylchgrawn wythnosol Golwg ac yn Llywydd Anrhydeddus yr Urdd am oes a does dim amheuaeth mai ei greadigaeth mwyaf adnabyddus yw Mistar Urdd, sy’n ffefryn gyda phlant Cymru ers dros ddeugain mlynedd.

Mae’n ddyn syniadau ac mae’n ystyried pob un o’i ddarluniau fel syniad arall.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Porthdinllaen

Porthdinllaen

£ 745

80x43cm - Acrylig ar ganfas

Abereiddi Cottages

Abereiddi Cottages

£ 365

30x21cm - Acrylig ar fwrdd

Moel Famau

Moel Famau

£ 745

80x43cm -

Eglwys y Mwnt

Eglwys y Mwnt

£ 395

30x25cm - Acrylig ar ganfas

Bwthyn a Beic

Bwthyn a Beic

£ 675

50x40cm - Olew ar ganfas