Ganwyd Robert Garforth Jones yn 1953 ac mae wedi bod yn paentio a lluniadu er pan yn blentyn.

Bu cael ei dderbyn i Ysgol Gelf Bolton yn gychwyn ei yrfa yn y byd celf a dylunio. Wedi iddo lwyddo mewn cwrs celf a dylunio yng Ngholeg Bolton yn 1973, gweithiodd i gwmni ymgynghorwyr dylunio Williams Munck Milliken yn Chelsea. Gweithiodd yn Llundain a De Loegr yn hunan gyflogedig i asiantaethau hysbysebu gan greu gwaith dylunio a lluniadu am yn agos i bum mlynedd. Yna, yn 1979 dychwelodd gyda’i deulu i Ogledd Orllewin Lloegr, gan weithio yn bennaf yn ardaloedd Manceinion a Sir Gaer fel artist masnachol.

“Lluniadu a phaentio ydi fy mhrif ddoddordeb o ran celf gain, ynghyd a garddio, hanes celf, hanes naturiol, cerddoriaeth a chwaraeon. Yn y cyfnod yma yn fy ngyrfa, gallaf roi mwy o fy amser i baentio a gwerthfwrogi harddwch arbennig Cymru a Dyffryn Rossendale, ble ‘rwy’n byw.

Dyma’r tro cyntaf i mi arddangos gwaith mewn oriel gyhoeddus ac felly dymunaf ddiolch i Mari Lewis Jones, curadur Plas Glyn-y-Weddw am roi y cyfle gwych a chyffrous yma i mi.”

For the best part of the next five years, I worked in London and the south coast of England, freelancing for Advertising Agencies providing design and Illustration work.1979 saw myself and my family return to the North West, continuing to work mainly in Manchester and the Cheshire areas as a Commercial Artist.

On the Fine Art side, drawing and painting has always been my main hobby, along with gardening, the history of art, natural history, music and sport. Now at this stage in my career, I am able to devote more time to my painting and to appreciate the stunning beauty of Wales and the Rossendale Valley where we Iive. This is the first time I have exhibited my work in a public gallery and so I would like to thank Plas Glyn-y-Weddw for her help and for giving me this wonderful and exciting opportunity.