Yn briod gyda phedwar o blant ac un wyres mae Richard yn byw yn Hwlffordd, Sir Benfro. Mae wedi dilyn gyrfa mewn celf ers 2000 ond wedi bod yn greadigol erioed.

“Rwy’n cael fy ngyrru gan deimladau cryf am yr amgylchedd ac yn ddiweddar ‘rwyf wedi sylweddoli mai artist POP ydw i oherwydd y dewis i ddefnyddio materion dynol yn unig. Crwydraf y traethau gan chwilio am ddeunyddiau waned gan ddyn ( yr hyn a elwir yn sbwriel gan eraill ) i’w casglu a’u defnyddio yn fy ngwaith.”

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Disgleiria'r Ser Heb Gyfrif Dros yr Ynys

Disgleiria'r Ser Heb Gyfrif Dros yr Ynys

£ 325

deunyddiau wedi eu hailgylchu

Llawenwch

Llawenwch

£ 300

deunyddiau wedi eu hailgylchu