Ganed Pete Jones ym Mangor ac astudiodd yn Ysgol Gelf Caer cyn cwblhau gradd mewn Celf Gain yng Ngholeg Celf a Dylunio Loughborough yn 1983. Rhwng 1986 a 2016 bu’n gweithio fel Nyrs Anabledd Dysgu, yn treulio llawer o’i amser yn cefnogi oedolion gydag anawsterau dysgu ac anghenion cymhleth. Bu hefyd yn gweithio yn y gwasanaethau iechyd meddwl. Ers ymddeol o’r Gwasanaeth Iechyd yn 2016, mae Pete wedi dychwelyd i’w brif alwedigaeth sef paentio gyda mwy o ffocws ac egni ac fel artist proffesiynol.

Mae’n gweld paentio fel proses bersonol ac emosiynol iawn ac mae’n rhaid iddo gael cysylltiad emosiynol gyda’i bwnc, boed y bobl y mae wedi eu hadnabod a’u cefnogi yn ystod ei fywyd neu’r amgylchedd, y tirweddau a’r moroedd yn ngogledd orllewin Cymru.

Mae’r mynyddoedd a’r môr yn ysbrydoliaeth bwysig iddo.

Mae’n ymwybodol bod y môr yn cael ei ddefnyddio fel trosiad ar gyfer gwahanol themâu gan nifer o artistiaid ac mae hyn yn rhywbeth y mae’n ei archwilio drwy ei baentiadau, yn arbennig y newidiadau dramatig mewn golau a lliw a all ddigwydd ar arfordir Cymru a sut y gall hyn effeithio ar hwyliau ac awyrgylch. Mae’n dueddol o weithio’n gyflym ac yn reddfol. Nid yw’n or-ofalus wrth weithio, gan ddefnyddio “damweiniau” weithiau sy’n digwydd wrth ddefnyddio paent ar amrywiaeth o arwynebau. Mae’n bwysig iddo bod ei waith yn creu awyrgylch, adlewyrchu cymeriad, eiliad mewn amser neu synnwyr o le.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Afon Ogwen I

Afon Ogwen I

£ 595

91 x 71cm - acrylig ar ganfas