‘O Garnguwch i Anelog’ yw arddangosfa unigol gyntaf Huw Gareth Jones ym Mhlas Glyn-y-Weddw.

Yn wreiddiol o Fangor, mae Huw bellach yn byw yn Rhoscolyn ar Ynys Môn. Mae’n adnabyddus am ei olygfeydd o Fôn, ond ar gyfer yr arddangosfa arbennig hon mae wedi troi ei olygon tuag at Lŷn gan greu paentiadau o arfordir, bryniau ac adeiladau traddodiadol yn ardal.

Mae yn paentio trwy gyfrwng olew ac yn hoff iawn o dir, waliau cerrig, hen adeiladau a chefn gwlad yn gyffredinol. Mae’n dehongli’r amrywiaeth o dirwedd o’r mynyddoedd i’r môr, hefyd mae’n ymddiddori mewn hen adeiladau – gan amrywio o adeiladau ffermydd a bythynod traddodiadol i ddatblygiadau newydd yn y trefi a’r dinasoedd.

Mae’n paentio yn yr awyr agored i ddal awyrgylch a golau ond hefyd yn ymafael â’r broses o baentio yn y stiwdio. Mae’n defnyddio lliw, tôn, ffurf, gofod a gwaead i greu gweithiau pwerus ac ysbrydol sy’n cyfleu ymdeimlad o le.

Mae arddangosfa Huw, sy'n rhan o Arddangosfeydd y Gwanwyn 2019, ymlaen hyd Mai 12ed, 2019.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Farm in front of Garn Fadryn

Farm in front of Garn Fadryn

£ 700

Oil on board

Bwthyn Anelog o'r Cefn

Bwthyn Anelog o'r Cefn

£ 250

Acrylig ar bapur

Tre'r Ceiri from Moel Carnguwch

Tre'r Ceiri from Moel Carnguwch

£ 600

Olew ar fwrdd

Tree and Cottage, Anelog

Tree and Cottage, Anelog

£ 250

21x12" - Acrylic and graphite on paper

Wall, Ty'n y Mynydd

Wall, Ty'n y Mynydd

£ 450

34x14" - Acrylic on paper

Blue, Bardsey Cottage

Blue, Bardsey Cottage

£ 250

17x12" - Acrylic on paper

Anelog Farm 2

Anelog Farm 2

£ 600

36x22" - Oil on canvas

Ty'n Anelog

Ty'n Anelog

£ 600

22x22" - Oil on canvas

Anelog from Carnguwch

Anelog from Carnguwch

£ 600

36x14" - Oil on board

Anelog Farm

Anelog Farm

£ 1100

30x25" - Acrylic on paper

Garn Fadryn to Yr Eifl

Garn Fadryn to Yr Eifl

£ 500

20x16" - Oil on canvas

Porth Oer

Porth Oer

£ 600

22x22" - Oil on canvas

Moel Carnguwch

Moel Carnguwch

£ 300

14x13" - Oil on board

Moel Carnguwch 3

Moel Carnguwch 3

£ 300

14x13" - Oil on board

Anelog Bach

Anelog Bach

£ 150

12x10" - Acrylic on paper

Anelog Cottage towards Carnguwch

Anelog Cottage towards Carnguwch

£ 700

24x29" - Oil on canvas

Anelog from Pen y Cil

Anelog from Pen y Cil

£ 500

23x10" - Oil on canvas

Garn Fadryn and Garn Fach

Garn Fadryn and Garn Fach

£ 400

18x10 - Oil on board

Enlli Cottage towards Anelog

Enlli Cottage towards Anelog

£ 600

26x18" - Oil on board

Anelog Cottage

Anelog Cottage

Gwerthwyd

29x21" - Oil on canvas

Anelog from Mynydd y Garreg

Anelog from Mynydd y Garreg

£ 1000

35x18" - Oil on canvas

Yr Eifl and Carnguwch from Ty'n y Mynydd

Yr Eifl and Carnguwch from Ty'n y Mynydd

Gwerthwyd

26x18" - Oil on board

Bethania Chapel, Pistyll

Bethania Chapel, Pistyll

Gwerthwyd

26x18" - Oil on board

Bwthyn, Enlli

Bwthyn, Enlli

Gwerthwyd

26x18" - Oil on board

Anelog, Garn Fadryn and Rhiw

Anelog, Garn Fadryn and Rhiw

£ 600

28x17" - Oil on board

Mynydd Mawr & Bardsey from Anelog

Mynydd Mawr & Bardsey from Anelog

£ 800

27x27" - Oil on canvas

Moel Carnguwch 4

Moel Carnguwch 4

£ 300

14x13" - Oil on board

Gate to Carnguwch

Gate to Carnguwch

£ 700

28x22" - Oil on board

Moel Carnguwch 2

Moel Carnguwch 2

£ 300

14x13" - Oil on board

Gate, Myfyr Mawr and Garn Fadryn

Gate, Myfyr Mawr and Garn Fadryn

£ 1100

45x22" -

Gate, Myfyr Mawr

Gate, Myfyr Mawr

£ 450

34x14" - Acrylic on paper