Yn wreiddiol o Fangor, mae Huw bellach yn byw yn Rhoscolyn ar Ynys Môn. Mae’n adnabyddus am ei olygfeydd o Fôn, ond ar gyfer yr arddangosfa arbennig hon mae wedi troi ei olygon tuag at Lŷn gan greu paentiadau o arfordir, bryniau ac adeiladau traddodiadol yn ardal.

Mae yn paentio trwy gyfrwng olew ac yn hoff iawn o dir, waliau cerrig, hen adeiladau a chefn gwlad yn gyffredinol. Mae’n dehongli’r amrywiaeth o dirwedd o’r mynyddoedd i’r môr, hefyd mae’n ymddiddori mewn hen adeiladau – gan amrywio o adeiladau ffermydd a bythynod traddodiadol i ddatblygiadau newydd yn y trefi a’r dinasoedd.

Mae’n paentio yn yr awyr agored i ddal awyrgylch a golau ond hefyd yn ymafael â’r broses o baentio yn y stiwdio. Mae’n defnyddio lliw, tôn, ffurf, gofod a gwaead i greu gweithiau pwerus ac ysbrydol sy’n cyfleu ymdeimlad o le.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cychod Abersoch

Cychod Abersoch

£ 450

16x14" - Olew ar ganfas

Fadog

Fadog

Gwerthwyd

14x10" - Olew ar ganfas

Traeth Abersoch

Traeth Abersoch

£ 400

16x12" - Olew ar ganfas

Glan Gors

Glan Gors

£ 450

16x16" - Olew ar ganfas

Glantraeth

Glantraeth

£ 500

18x12" - Olew ar ganfas

Cilan

Cilan

£ 550

24x10" - olew ar fwrdd