Mae diddordeb Gareth mewn celf gweledol wedi ei arwain ar gromlin ddysgu a’I arweiniodd at gyflenwyr dysg amrywiol. Yn y blynyddoedd a ddilynodd, mae wedi datblygu arddull paentio sydd yn ei siwtio.

Mae gwneud ffilmiau hefyd yn ddiddordeb ganddo ac mae wedi gwneud dwy ffilm fer wedi eu selio ar siwrneai personol anodd.

Dylanwadwyd arno gan ei lwybrau gyrfaol amrywiol, ac mae wedi gweithio am gyfnodau hir mewn gwaith cymdeithasol, gweithio gyda throseddwyr ifanc, y di-waith hir dymor ac yn y diwydiant adeiladu.

Mae’n gweithio o stiwdio barhaol mewn adeilad oedd yn arfer bod yn eglwys yn Llanfwrog, Môn. Dwi’n gweithio gyda acrylig a phaent olew. Mae’n gweithio o frasluniau a ffotograffau ac mae gennyf ddiddordeb mewn defnyddio y camera fel ysbrydoliaeth ar gyfer portreadu dynameg yn ei waith.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Rhes Y Goron, Llanfechell a char glas

Rhes Y Goron, Llanfechell a char glas

£ 250

10x4" - Acrylig ar fwrdd

Central Park Efrog Newydd

Central Park Efrog Newydd

£ 250

Amlgyfrwng

Walia Castell Caernarfon a troli siopa

Walia Castell Caernarfon a troli siopa

£ 250

10x4" - Acrylig ar fwrdd