Mae gwaith Faye yn ymwneud yn bennaf â’r cyflwr dynol ac mae’n ymateb greddfol i elfennau cymhleth ond pur cymeriad. Mae'r ffurf ddynol yn aml yn cael ei hymgorffori yn ei gwaith fel thema neu nodwedd ganolog. Mae hi'n cael ei swyno'n ddiddiwedd gan y ffordd y mae pobl yn byw ac yn ymateb i'r byd mewn gwahanol ffyrdd.

Mae Family on the Beach yn adlewyrchiad o fywyd trwy gloi i lawr. Mae'r môr yn drosiad ar gyfer rhyddid a grym natur sy'n siapio ein bywydau; Y daith ddyddiol, undod yng nghanol y llawenydd a'r rhwystredigaethau. Mae'n ein hatgoffa o effaith adferol elfennau sylfaenol natur, sy'n rhoi persbectif i ni ac yr ydym ninnau hefyd yn rhan ohono.

Does dim gwaith gan Faye Pearson Jones yma ar hyn o bryd