Wedi'i eni a'i fagu ym Mhorthmadog mae Carwyn Jones yn ffodus i gofio rhai o'r cymeriadau morwrol lleol. Fe’i cyfareddwyd gan y golygfeydd a’r celf gwerin ar eu waliau. Llongau mewn poteli, ‘dioramas’, paentiadau a ‘scrimshaw’. Pob darn o waith gyda stori wahanol i'w ddweud.

Er pan yn ifanc iawn, roedd yn cael ei wibio ymaith gan y darnau hyn o gelfyddyd gwerin a phenderfynodd i gadw'r traddodiadau yn fyw trwy fynd at i greu ei ddarnau ‘asgerfio’ ei hun. Mae fel arfer yn gweithio ar doriadau o esgyrn y mae’n yn dod ar eu traws yn y gwyllt neu hen esgyrn ar ôl i’r ci orffen gyda nhw – ffordd wych o greu celf o eitemau gwastraff. Mae hefyd yn cerfio darnau ar gnau Tagua o’r goeden palwydd ifori.

Efalli i rai ohonch fod yn gyfarwydd a Carwyn fel y ‘Dyn Gwyllt’ o gyfresi S4C lle mae’n byw a goroesi yn hunangynhaliol yn yr awyr agored – gyda’i gi ffyddlon Gwen wrth ei ochr.

Mae ei lyfr, Llawlyfr y Dyn Gwyllt ar gael wedi ei gyhoeddi gan Wasg Gomer.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Y Gneuen Goll

Y Gneuen Goll

Gwerthwyd

10x10x10cm - Cneuen Tagua (palwydd ifori) ac inc mewn cromen wydr

Cwch Beilot 11, Ynys Môn

Cwch Beilot 11, Ynys Môn

£ 175

16.5x13x13cm - Inc ac asgwrn mewn cromen wydr

M A James (sgwner tri mast)

M A James (sgwner tri mast)

£ 395

18.5x12x12cm - Eifori mammoth hynafol ac inc mewn cromen wydr

Am Newfoundland

Am Newfoundland

£ 225

9.5x12.5x5cm - Asgwrn ac Inc ar Fownt Derw

Cargo Nionod o Lydaw

Cargo Nionod o Lydaw

£ 225

6x10x4.5cm - Asgwrn ac Inc ar ddaliwr pren

Berdyswyr Y Foryd

Berdyswyr Y Foryd

£ 225

6x9.5x5cm - Asgwrn ac Inc ar ddaliwr pren

Evelyn a'r Morfil

Evelyn a'r Morfil

Gwerthwyd

12x12cm - Hen Ifori Piano ac Inc

Goleudy Penmon

Goleudy Penmon

£ 95

12x12cm - Hen Ifori Piano ac Inc

Y Beeswing

Y Beeswing

Gwerthwyd

12x12cm - Hen Ifori Piano ac Inc