Ganed Harry Iles ym Mae Caerdydd yn 1951. Dechreuodd gerfio tra'n dysgu fel VSO yn Swaziland, ble gwelodd greulondeb apartheid a dewrder a chynhesrwydd y rhai oedd yn brwydro yn ei erbyn. Wedi astudio swoleg yng Nghaergrawnt daeth yn artist llawn amser, gan ddysgu ei hun sut i gastio efydd mewn ffwrnais, cerfio boncyffion coed a cherrig yn ei stiwdio, darlunio llyfrau a chynnal arddangosfeydd.

Ynghyd a'i gelfyddyd, mae Harry wedi gweithio fel athro, gweithio i elusennau, arwain datblygiadau cymunedol yn Sir Fynwy a wedi gweithio fel pennaeth swyddfa'r Comisiynydd Elusennau yng Nghymru am 12 mlynedd. Mae yn gadeirydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru ar hyn o bryd.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Plymiad Toddedig

Plymiad Toddedig

£ 2850

44x35x74cm - Efydd

Cariadon wedi cydblethu

Cariadon wedi cydblethu

£ 2450

90x45x25cm - Llwyfen

Sbiral Bywyd

Sbiral Bywyd

£ 15250

100x55x40cm - Cedrwydden

Egino

Egino

£ 3750

100x80x57cm - Cneuen Ffrengig o Gwmdu

Cysylltiadau

Cysylltiadau

£ 1950

88x30x80cm - Almon