Dwi yn cael boddhad mawr o greu mewn aml gyfrwng. Mae’r gyfres yma yn beintiadau inc ag acrylig  o olygfeydd lleol, rhai sydd wedi gadael ol arnaf, ac yn rhan o fagwraeth fy mhlant. Tre’r Ceiri, y colgwyni yn Nhrefor, Craflwyn ym Meddgelert, ag Ynys Llanddwyn. Maent yn dod ag atgofion yn ol, ac yn storio storiau, o’r daith, a’r siwrnau wrth i’r plant dyfu. Wedi symud i’r ardal ers dros ddegawd, yn wreiddiol o Geredigion, ac wedi ymgartrefu yng Nghricieth. Mae’n bleser cael bod yn rhan o arddangosfa’r Haf ym Mhlas Glyn y Weddw.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Salem, Llanbedr

Salem, Llanbedr

£ 900

Olew ar ganfas

Y Fedwen Arian

Y Fedwen Arian

£ 1100

Olew ar ganfas

Olion Traed, Craig Ddu

Olion Traed, Craig Ddu

£ 600

Acrylig ar ganfas

Oen Du Treflys, Cricieth

Oen Du Treflys, Cricieth

£ 900

Olew ar ganfas

Llanddwyn

Llanddwyn

Gwerthwyd

Amlgyfrwng