Daeth fy nghyfres o waith diweddaraf at ei gilydd fel rhan o ymchwil i enwau Cymraeg mewn byd natur; Adar yn ein gerddi, Cregyn ar ein traethau, Chwilod, Gwenyn, a Gweision Neidr. Esgus da iawn i grwydro'n llwybrau harddaf, a chanfod llefydd anghysbell, hudolus. Dwi’n falch o gael rhannu'r rhain, fel cofnod parhaus, ac atgof o’r cyfoeth prydferth hynny sydd o’m cwmpas.

Mae’n bleser unwaith eto cael bod yn rhan o'r arddangosfa ym Mhlas Glyn y Weddw.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Pysgod y Môr

Pysgod y Môr

£ 1200

A1 - Inc ar gerdyn

Crancod Cymru

Crancod Cymru

£ 1200

A1 - Inc ar gerdyn

Ffrwythau, aeron a chnau yr Hydref

Ffrwythau, aeron a chnau yr Hydref

£ 1200

A1 - Inc ar gerdyn

Blodau Gwyllt Cymru

Blodau Gwyllt Cymru

£ 1200

A1 - Inc ar gerdyn