Daeth fy nghyfres o waith diweddaraf at ei gilydd fel rhan o ymchwil i enwau Cymraeg mewn byd natur; Adar yn ein gerddi, Cregyn ar ein traethau, Chwilod, Gwenyn, a Gweision Neidr. Esgus da iawn i grwydro'n llwybrau harddaf, a chanfod llefydd anghysbell, hudolus. Dwi’n falch o gael rhannu'r rhain, fel cofnod parhaus, ac atgof o’r cyfoeth prydferth hynny sydd o’m cwmpas.

Mae’n bleser unwaith eto cael bod yn rhan o'r arddangosfa ym Mhlas Glyn y Weddw.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Cyfres Cymru - Gwas y Neidr

Cyfres Cymru - Gwas y Neidr

Gwerthwyd

A2 - inc