Mae Sally yn artist sydd yn byw yn nhref hyfryd Beaumaris, Ynys Môn. Yn wreiddiol o Swydd Caerhirfryn a chyflawnodd ei chwrs celf gain ym Mhrifysgol Canolbarth Swydd Caerhirfryn.

Defnyddia amrywiaeth o dechnegau, o brint leino i gelf digidol, a’i hoff gyfryngau yw paent acrylig ac olew. Ceisia gyfleu tymer ac emosiwn yn ei phaentiadau, gan ddefnyddio paled lliw amrywiol a thechnegau gwahanol. Mae’n paentio amrywiaeth o wrthrychau gan gynnwys bywyd llonydd, anifeiliaid a thirluniau.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Stocks in Black

Stocks in Black

£ 350

30x60cm - Oil

Through the Tulips

Through the Tulips

£ 350

30x60cm - Oil

Gunera at Penrhyn Castle

Gunera at Penrhyn Castle

£ 500

71x91cm - Oil

Peonies

Peonies

£ 550

70x100cm - Oil

Geranium Pot

Geranium Pot

£ 350

30x60cm - Oil

Ferns

Ferns

£ 450

60x70cm - Oil