Ganed Dylan yn 1961 ac fe'i magwyd yng Nghaernarfon ac mae o'n dal i fyw yn yr ardal.

Fel llawer o artistiaid, cychwynodd ddarlunio ac arbrofi gyda phaent yn gynnar iawn ac heb sylweddoli ar y pryd ei fod yn cychwyn daith tuag at fod yn artist llawn amser a phroffesiynol.

Yn 1984 ymunodd gyda grwp o artistiaid proffesiynol gan weithio mewn stiwidio a sefydlwyd yng Nghaernaron. Dros gyfnod o ddeg mlynedd neu fwy, mi wnaeth y profiad o gyd weithio gydag artistiaid profiadol eraill ei helpu a'i annog i ddatblygu ei sgiliau ac i archwilio a rhannu syniadau newydd, ac i sefydlu ei dechneg a'i steil ei hun.

Er nad yw Dylan wedi ei hyfforddi yn ffufriol fel petai, mae ei awydd a'i angerdd tuag at ei waith darlunio a pheintio yn ogystal a’r holl flynyddoedd o brofiad ynghyd a'i allu a'i dalent naturiol wedi ei alluogi i fod yn artist pharchus ac edmygol.

Mae'n gweithio yn gyfforddus gyda phensel, siarcol, graffit, pastel, dyfrliw ac olew ac mae’n hapus i ddefnyddio ystod o bynciau darlunio yn amrywio o anifeiliad gwyllt ac anwes i dirwedd a morwedd, adeiladu a ffurfiau penseirniol, portreadau a phobl. Mae’n well ganddo baentio phortreadau neu bobl mewn awyrgylch o dirwedd mewn olew a’r ganfas.

Dros y blynyddoedd mae Dylan wedi derbyn amrwy o gomisiynau, y mwyafrif ohonynt yn bortreadau gan unigolion preifat gan gynnwys pobl o America, Ewrop, Africa ac Awstralia. Yn agosach i gartref, mae wedi paentio portread o Barry Morgan, cyn esgob Bangor ac Archesgob Cymru a'r ddiweddar Maria Sax Ledger, artist o Zurich yn wreiddiol ac a ddaeth i fyw a gweithio yn Sir Feirionydd.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Ysbryd yr Haf

Ysbryd yr Haf

£ 1950

Olew

Rendevous

Rendevous

£ 1950

Olew

Bae Distaw

Bae Distaw

£ 1950

Olew

Crychdonnau

Crychdonnau

£ 1950

Olew

Disgwyl am yr eiliad

Disgwyl am yr eiliad

£ 1950

Olew

Gwanwyn ym Mhorthdinllaen

Gwanwyn ym Mhorthdinllaen

£ 1750

Olew