Ganwyd Diane Surrey a chafodd hyfforddiant yn y Ruskin School of Drawing and Fine Art yn Rhydychen. Defnyddia baent olew ar gynfas a lliw yw ei phrif ddiddordeb.

Mae llawer o'i gwaith haniaethol yn seiliedig ar y berthynas rhwng arlliwiau. Mae arlliwiau cyflenwol sy'n agos at eu tôn yn defnyddio dilyniant gwrthdroi ac ailadrodd er mwyn sicrhau ymasiad lliw. Mae celf a geometreg Moorish yn dylanwadu ar waith mwy arloesol.

Mae ei bywydau llonydd yn fyfyrdod ar wrthrychau bob dydd. Pan ddechreuodd ymgorffori cerfluniau Affricanaidd ac Eigionig gwelodd ei bod yn eu gwisgo mewn dillad ac yna dechreuodd anifeiliaid ac adar ymddangos. Roedd hi'n paentio fwy a mwy o'i dychymyg.

Mae'r gyfres gyfredol o baentiadau yn canolbwyntio ar bennau lliw mewn fformat sgwâr. Mae strwythur sylfaenol o sgwariau ac mae hi'n ymwybodol o'r cylch yn y sgwâr. Mae hi bob amser yn troi ei chynfas wrth iddi baentio er mwyn cysylltu lliwiau heb i'r pwnc fynd ar y ffordd.

Mae'n byw ar Benrhyn Llyn ac mae hefyd yn mwynhau paentio'r tirwedd a natur, ac mae'n anelu at gytgord a math o farddoniaeth weledol.

Does dim gwaith gan Diane Evans yma ar hyn o bryd.