Wedi fy ngeni yn Surrey, cefais hyfforddiant yn The Ruskin School of Drawing and Fine Art yn Rhydychen. Rwy'n defnyddio paent olew ar gynfas a lliw yw fy mhrif ddiddordeb.

Mae llawer o'm gwaith haniaethol yn seiliedig ar y berthynas rhwng yr arlliwiau. Mae arlliwiau cyflenwol yn agos at dôn yn defnyddio dilyniannu gwrthdro a ailadrodd er mwyn creu cyfuniad lliw. Mae gwaith mwy arloesol yn cael ei ddylanwadu gan gelf a geometreg Moorish.

Mae fy bywyd llonydd yn fyfyrdod ar wrthrychau bob dydd. Pan ddechreuais ymgorffori Cerfluniau Affricanaidd ac Eigionol.Gwelais fy mod yn eu gwisgo mewn dillad ac yna anifeiliaid ac adar dechreuodd ymddangos. Roeddwn i'n peintio mwy a mwy o'm dychymyg.

Mae'r gyfres gyfredol o baentiadau yn canolbwyntio ar bennau lliw o fewn fformat sgwâr. Mae strwythur sylfaenol o sgwariau ac rwy'n ymwybodol o'r cylch o fewn y sgwâr. Rydw i bob amser yn troi fy nghynfas wrth i mi beintio er mwyn cysylltu lliwiau heb bwnc yn mynd yn y ffordd.

Byw ar Benrhyn Llyn prydferth

Rwyf hefyd yn mwynhau peintio'r dirwedd.

Rwy'n hoffi peintio o flaen natur

bod yn ymwybodol o'r strwythur sylfaenol.

Rwy'n anelu at harmoni a math o farddoniaeth weledol.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Boneddiges y Cwn

Boneddiges y Cwn

£ 350

olew ar ganfas

Fy Nghi

Fy Nghi

£ 350

olew ar ganfas

Cerddorion

Cerddorion

£ 350

olew ar ganfas

Chwiorydd

Chwiorydd

£ 350

olew ar ganfas

Mae 'Na Stori Yma

Mae 'Na Stori Yma

£ 350

Cyfrinach Simon

Cyfrinach Simon

Gwerthwyd

olew ar ganfas