Capel o Wastadrwydd Blewog

Prif ffocws fy ymarfer yw dal pigmentau mewn blew anifeiliaid. Mae fy niddordeb yn tynnu ar briodweddau ffisegol y cnu a'r ffyrdd y gellir ei drin. Mae gweithio gyda cnu heb ei brosesu yn cadw cysylltiad uniongyrchol â'r anifail ac agosrwydd at y pwynt trosglwyddo rhwng y gwyliwr a'r deunydd. Mae'r syniadau hyn o drosglwyddo yn cael eu datblygu ymhellach gyda fformwleiddiadau o ddeunyddiau wedi'u gwneud o fy amgylchoedd lleol i gynhyrchu lliw ac arogl. Trwy ymchwil arloesol i wehyddu ac arferion celf tecstilau eraill yn dod â deunyddiau ynghyd ffyrdd deinamig cysyniadol, gan gyfleu cysyniadau Ffiniau-Terfynau gan ganolbwyntio ar ddarlleniadau crefft a chelf gain.

Mae fy niddordeb mewn defnyddio pigment yn cyfeirio at iaith gwneud marciau anifeiliaid mewn tirwedd a marciwr defaid yn benodol: paent amaethyddol sy'n codio anifeiliaid trwy liw a marc yn dynodi cyflwr y fferm, y berchnogaeth a cyflwr anifeiliaid. Mae lle yn ffactor dylanwadol yn fy ngwaith gan ei fod yn creu ffiniau - ffiniau sy'n dod yn fwy eang wrth eu harchwilio'n agosach. Fel lle ac ardal arall o ffin, mae Capel Nantyffin yn cynnig safle arlliw mawr i fynd iddo datblygu syniadau newydd ynglŷn â sut mae dylanwadau a lleoliadau, yn ogystal â llawer o ffactorau eraill sy'n cyfrannu, yn effeithio ar ein safbwyntiau. Mae diddordeb arbennig yn fy nghymuned leol ym mywyd newydd Capel Nantyffin, wedi'i gysylltu'n agos â bywyd pentref gan fod llawer o drigolion wedi addoli yno ar ryw adeg. Mae ailddefnyddio tirnod mor gyfarwydd ynghyd â'm gwaith yn cael ei ystyried yn fath o arallgyfeirio amaeth-ddiwylliannol yn cynnig effaith gymunedol ehangach, gan ail-bwrpasu lle a deunydd o fewn ymarfer celf yng nghwmpas ehangach bywyd y cwm.

Fy niddordeb mewn swydd ar drothwy disgyblaethau yw sut mae syniadau o berthnasedd yn effeithio ar ddiwylliant darlleniadau a dehongliadau / antagonisms a sut mae hyn yn cael ei weld trwy ymatebion i bethau corfforol, agweddau diwylliannol a darlleniadau o berthnasedd.

Roedd arddangosfa Paul, Capel o Wastadrwydd Blewog ym Mhlas Glyn-y-Weddw o fis Mawrth i Gorffennaf 2021.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Monoteip Inc Cnu III

Monoteip Inc Cnu III

£ POA

140 x 100 cm - inc cnu ar bapur

Monoteip Inc Cnu II

Monoteip Inc Cnu II

£ POA

140 x 100 cm - inc cnu ar bapur

Powlen De

Powlen De

£ POA

uchder o. 9 cm - acrylig a chnu Beulah a Balwen

Powlen De

Powlen De

£ POA

uchder o. 9 cm - acrylig a chnu Beulah a Balwen

Powlen De

Powlen De

£ POA

uchder o. 9 cm - acrylig a chnu Beulah a Balwen

Powlen De

Powlen De

£ POA

uchder o. 9 cm - acrylig a chnu Beulah a Balwen

Cwpan Cymysgu'r Capel

Cwpan Cymysgu'r Capel

£ POA

uchder o. 10cm - acrylig a chnu Beulah

Cwpan Cymysgu'r Capel

Cwpan Cymysgu'r Capel

£ POA

uchder o. 10 cm - acrylig a chnu Beulah

Twb Paent Ffelt Inc

Twb Paent Ffelt Inc

£ POA

uchder 14 cm - inc cnu a chnu Balwen

Paentiad Trochiad Pinc

Paentiad Trochiad Pinc

£ POA

40 x 35 x 17 cm - acrylig ar gnu Balwen

Gwastadrwydd Gwyn

Gwastadrwydd Gwyn

£ POA

30 x 30 x 9 cm - acrylig ar gnu Beulah

Cyfrodedd Melyn Nantyffin

Cyfrodedd Melyn Nantyffin

£ NFS

20 x 27 x 12 cm - paent olew ar gnu Texel

Gwead Llawr Capel

Gwead Llawr Capel

£ POA

uchder c. 190 cm - acrylig ar gnu Texel

Cyfrodedd Pinc Nantyffin

Cyfrodedd Pinc Nantyffin

£ POA

150 x 187 x 15 cm - acrylig ar gnu Beulah ac Idloes du

Gwyn Tu Chwith Ymlaen

Gwyn Tu Chwith Ymlaen

£ POA

150 x 150 x 15 cm - acrylig ar gnu Beulah

Pinc Ty Chwith Ymlaen

Pinc Ty Chwith Ymlaen

£ POA

170 x 200 x 15 cm - acrylig ar gnu Texel