Yng ngeiriau Liz: 'Mae clai yn un o'r deunyddiau mwyaf sylfaenol. Gan weithio gyda chlai rydym yn cynnwys y pedair elfen; rydym yn ei fireinio o'r ddaear, yn ei wneud yn hydrin â dŵr, pan gaiff ei ffurfio rydym yn caniatáu i'r aer ei sychu'n araf nes ei fod o'r diwedd yn cael ei roi i fyny i dân gael ei drawsnewid.
Mae'r ffigurau wedi'u hadeiladu â llaw - mae ffurf, cydbwysedd, mynegiant a'r cyfeiriad at symud yn ganolbwynt yr ymarfer.

Mae'r adar yn drosiad ar gyfer llawenydd a harddwch y byd naturiol - yr ydym yn rhan ohono - ond hefyd yn ein hatgoffa o drosglwyddedd ingol bodolaeth a chyflwr amherffaith y cydbwysedd cain sy'n cynnal bywyd.'

Mae gwaith Liz yn cael ei arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac yn cael ei gadw mewn casgliadau preifat yn y DU, Iwerddon, Ffrainc, yr Iseldiroedd a'r Swistir.

Cliciwch i weld gwaith Liz