Fe gefais fy magu yn Nyffryn Clwyd ond bellach yn byw ger Dolgellau. Mae mannau gwyllt o’r wlad yn fy nenu oherwydd drama’r golau newidiol, yn ogystal â’r llonydd sydd i’w gael yma.

Fel ffotograffydd a pheintiwr, daw fy ysbrydoliaeth o’r Alban, Gorllewin Cymru a Chernyw. Fe gychwynnais beintio yn fy mhedwardegau cynnar wrth i mi fynd ar gwrs Sylfaen Celf.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Peaceful Cove

Peaceful Cove

£ 700

Acrylic on Canvas

Lazy Summer's Day

Lazy Summer's Day

£ 850

Blues of the Storm

Blues of the Storm

£ 700

Acrylic on canvas

Brisk Day

Brisk Day

£ 650

Acrylic on canvas

Caerfai Bay

Caerfai Bay

£ 650

Acrylic on paper

Cove on the Llyn

Cove on the Llyn

£ 560

Acrylic on paper

Holding on to my hat in a hail storm

Holding on to my hat in a hail storm

£ 600

Acrylic on paper

Towards Skomer

Towards Skomer

£ 650

Acrylic on paper

Gwylio'r tonnau'n rowlio

Gwylio'r tonnau'n rowlio

£ 880

Acrylig

Ewyn y Don

Ewyn y Don

£ 790

Acrylig