Rydym yn croesawu Michelle i arddangos am y tro cyntaf ym Mhlas Glyn-y-Weddw. Wedi’i geni yn Rhydychen, tyfu fyny yn Seland Newydd a hyfforddi yng Ngholeg Celf Weledol Efrog Newydd daeth Michelle i Lundain yn y 90’au. Roedd canolbwyntio ar ei hoff ffurf o baentio gydag olew yn yr awyr agored yn gryn sialens iddi yna ond erbyn hyn mae wedi ymgartrefu yn Nhŷ Ddewi, Sir Benfro lle mae’n talu gwrogaeth i’r tirlun o’i chwmpas.

Gyda’i diddordeb wedi’i angori mewn coed a ffurfiau canghennau mae’n canolbwyntio ar yr hyn sydd o’i chwmpas “mae gor-feddwl yn mynd a mi oddi wrth edrych a syllu, a dyna yn union ‘rwy’n geisio ei wneud - edrych o ddifrif ar y goeden ac ymateb yn reddfol.”

Mae’r gweithiau o’i chyfres y goeden selsig liwgar yn seiliedig ar goeden dderwen ddaeth i’w hadnabod yn dda ac o ganlyniad cafodd ryddid i’w defnyddio fel modd i gyfatebu myrdd o liwiau a chyfochriadau lliw, gan greu rhythmau a dwyster drwy ail-baentio haenau. Yn erbyn cefndir unlliw mae’r canghennau’n toddi’n reiat o liw a symudiad.

Mae’r coed yn y gweithiau eraill i’w gweld ar y gorwel, yn eich tynnu mewn i dirlun dan awyr fywiog ond lle mae’r cyfuniad o’r golau a’r siapiau yn creu synnwyr o lonyddwch a heddwch.

Does dim gwaith gan Michelle Dovey yma ar hyn o bryd.