Mae hunaniaeth Gymreig Lowri Davies yn chwarae rhan bwysig yn ysbrydoli ei gwaith serameg cain.

Drwy ddefnyddio clai tseina asgwrn wrth gastio gyda slip mae Lowri’n creu nifer o ddarnau gan gynnwys jygiau, cwpanau a ffiolau, oll wedi’u haddurno â’i darluniau hi ei hun o flodau, adeiladau, adar, y tirlun a chofroddion Cymreig. Er fod peth cyfeiriadaeth tuag at lestri hanesyddol pwysig megis Nantgarw ac Abertawe mae Lowri wedi datblygu ei steil unigryw ei hun. Enillodd y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion yn 2009 ac mae darnau o’i gwaith mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru.