Ganwyd Karl Davies yng Nghasnewydd, a chyflawnodd ei radd BA mewn paentio yn Cheltenham yn 1995. Mae ganddo PGCE mewn Celf a Dylunio ac yn athro yn y Rhondda. Mae'n arddangos ei waith ar hyd a lled Cymru ac yn Llundain. Ceir ei waith mewn casgliadau preifat yn Awstralia, Ewrop, Hong Kong a'r Unol Daleithau.

Yn 2004 y dechreuodd Karl baentio o ddifri, gan ddefnyddio ffotograffiaeth digidol I ddechrau er mwyn archwilio cyfansoddiad. Defnyddia gymysgfa o farciau bwriadol gyda'r brws ym mhob darlun ac mae'n paratoi brasluniau niferus cyn dechrau paentio.

Mwynha symleiddio ffurf, a'u gwneud yn awgrymiadau o'r hyn maent yn gynrychioli, yn ffurfiau solet heb or fanylu.

Mae Karl yn creu darluniau o Ogledd a De Cymru, y mynyddoedd, caeau a'r strydoedd. Ceir naws o edrych yn ol ac o dreiglad amser yn ei waith.

Agwedd draddodiadol sydd ganddo tuag at ddeunydd a chreda fod dylunio yn bywsig. Yn hyn o beth, mae gwaith Kyffin Williams a Josef Herman yn ddylanwad arno.

Ei nod yw cyfathrebu gyda'i gynulleidfa trwy ei waith, gan ddwyn i gof ddigwyddiad o'r gorffennol a denu ymateb personol. Mae ei waith yn ddiymhongar ac yno i'w ddehongli fel y mynwch.

Ei gof plentyndod cyntaf sy'n ymwneud a celf yw braslun sydyn a wnaeth ei dad gyda beiro goch ar sgrap o bapur. Bu'r broses o lunio yn ran o'i fywyd byth ers hynny.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Dau Gapel, Rhondda

Dau Gapel, Rhondda

£ 530

10x14" - Olew ar fwrdd

Nos, Trehafod

Nos, Trehafod

£ 695

14x15" - Olew ar fwrdd

Y Cneifiwr

Y Cneifiwr

£ 550

10x14" - Olew ar fwrdd

Llethrau Serth

Llethrau Serth

£ 350

10x14" - Inc a Golch

Cneifio

Cneifio

£ 550

10x14" - Olew ar fwrdd

Merlod y Pyllau 2

Merlod y Pyllau 2

£ 530

10x12" - Olew ar fwrdd

Merlod y Pyllau

Merlod y Pyllau

£ 530

Olew ar fwrdd

Agos i'r Brig

Agos i'r Brig

£ 350

10x14" - Inc a Golch

Dringo Yng Ngolau'r Lleuad

Dringo Yng Ngolau'r Lleuad

£ 510

9 x 10" - Olew ar fwrdd

Trwsio'r Ffens

Trwsio'r Ffens

Gwerthwyd

7x10" - Inc a Golch

I Fyny'n Uchel

I Fyny'n Uchel

£ 710

16x16" - Olew ar fwrdd

Ar Y Ffordd I Fyny

Ar Y Ffordd I Fyny

£ 710

16x16" - Olew ar fwrdd

Ar Y Ffordd Allan

Ar Y Ffordd Allan

£ 695

14x16" - Olew ar fwrdd

Noson Braf

Noson Braf

£ 510

11x11" - Olew ar fwrdd

Gôf

Gôf

Gwerthwyd

10x14" - Olew ar fwrdd

Ffermwr gyda Diadell

Ffermwr gyda Diadell

£ 730

14x20" - Olew ar fwrdd

Ffermwr gyda Chŵn

Ffermwr gyda Chŵn

£ 350

10x14" - Inc a golch

Cychwyn yn Fore

Cychwyn yn Fore

£ 695

14x16" - Olew ar fwrdd

Torri'r Postyn

Torri'r Postyn

Gwerthwyd

7x10" - Inc a Golch

Capel Nos

Capel Nos

£ 520

Olew ar fwrdd

Ar y Brig

Ar y Brig

£ 710

16x16" - Olew ar fwrdd

Bron Adra

Bron Adra

£ 530

10x12" - Olew ar fwrdd

Glowr

Glowr

Gwerthwyd

Amlgyfrwng

Arfordir Cymreig

Arfordir Cymreig

£ 400

20 x 41 cms - Olew ar fwrdd

Allan yn gynnar

Allan yn gynnar

Gwerthwyd

51 x 61 cms - Olew ar fwrdd

Dod a nhw tuag adref

Dod a nhw tuag adref

£ 950

41 x 61 cms - Olew ar fwrdd

Ffermwr gyda chwn

Ffermwr gyda chwn

Gwerthwyd

Amlgyfrwng