Ganwyd Karl Davies yng Nghasnewydd, a chyflawnodd ei radd BA mewn paentio yn Cheltenham yn 1995. Mae ganddo PGCE mewn Celf a Dylunio ac yn athro yn y Rhondda. Mae'n arddangos ei waith ar hyd a lled Cymru ac yn Llundain. Ceir ei waith mewn casgliadau preifat yn Awstralia, Ewrop, Hong Kong a'r Unol Daleithau.

Yn 2004 y dechreuodd Karl baentio o ddifri, gan ddefnyddio ffotograffiaeth digidol I ddechrau er mwyn archwilio cyfansoddiad. Defnyddia gymysgfa o farciau bwriadol gyda'r brws ym mhob darlun ac mae'n paratoi brasluniau niferus cyn dechrau paentio.

Mwynha symleiddio ffurf, a'u gwneud yn awgrymiadau o'r hyn maent yn gynrychioli, yn ffurfiau solet heb or fanylu.

Mae Karl yn creu darluniau o Ogledd a De Cymru, y mynyddoedd, caeau a'r strydoedd. Ceir naws o edrych yn ol ac o dreiglad amser yn ei waith.

Agwedd draddodiadol sydd ganddo tuag at ddeunydd a chreda fod dylunio yn bywsig. Yn hyn o beth, mae gwaith Kyffin Williams a Josef Herman yn ddylanwad arno.

Ei nod yw cyfathrebu gyda'i gynulleidfa trwy ei waith, gan ddwyn i gof ddigwyddiad o'r gorffennol a denu ymateb personol. Mae ei waith yn ddiymhongar ac yno i'w ddehongli fel y mynwch.

Ei gof plentyndod cyntaf sy'n ymwneud a celf yw braslun sydyn a wnaeth ei dad gyda beiro goch ar sgrap o bapur. Bu'r broses o lunio yn ran o'i fywyd byth ers hynny.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Allan gyda Cwn

Allan gyda Cwn

£ 685

13x15" - olew ar fwrdd

Cychwyn Allan

Cychwyn Allan

£ 685

13x15" - olew ar fwrdd

Ffermwr gyda Cwn

Ffermwr gyda Cwn

£ 685

13x15" - olew ar fwrdd

Nos, Trehafod

Nos, Trehafod

£ 695

14x15" - Olew ar fwrdd

Y Cneifiwr

Y Cneifiwr

£ 550

10x14" - Olew ar fwrdd

I Fyny'n Uchel

I Fyny'n Uchel

£ 710

16x16" - Olew ar fwrdd

Ffermwr gyda Diadell

Ffermwr gyda Diadell

£ 730

14x20" - Olew ar fwrdd

Cychwyn yn Fore

Cychwyn yn Fore

£ 695

14x16" - Olew ar fwrdd

Dod a nhw tuag adref

Dod a nhw tuag adref

Gwerthwyd

41 x 61 cms - Olew ar fwrdd