Ganwyd Karl Davies yng Nghasnewydd, a chyflawnodd ei radd BA mewn paentio yn Cheltenham yn 1995. Mae ganddo PGCE mewn Celf a Dylunio ac yn athro yn y Rhondda. Mae'n arddangos ei waith ar hyd a lled Cymru ac yn Llundain. Ceir ei waith mewn casgliadau preifat yn Awstralia, Ewrop, Hong Kong a'r Unol Daleithau.

Yn 2004 y dechreuodd Karl baentio o ddifri, gan ddefnyddio ffotograffiaeth digidol I ddechrau er mwyn archwilio cyfansoddiad. Defnyddia gymysgfa o farciau bwriadol gyda'r brws ym mhob darlun ac mae'n paratoi brasluniau niferus cyn dechrau paentio.

Mwynha symleiddio ffurf, a'u gwneud yn awgrymiadau o'r hyn maent yn gynrychioli, yn ffurfiau solet heb or fanylu.

Mae Karl yn creu darluniau o Ogledd a De Cymru, y mynyddoedd, caeau a'r strydoedd. Ceir naws o edrych yn ol ac o dreiglad amser yn ei waith.

Agwedd draddodiadol sydd ganddo tuag at ddeunydd a chreda fod dylunio yn bywsig. Yn hyn o beth, mae gwaith Kyffin Williams a Josef Herman yn ddylanwad arno.

Ei nod yw cyfathrebu gyda'i gynulleidfa trwy ei waith, gan ddwyn i gof ddigwyddiad o'r gorffennol a denu ymateb personol. Mae ei waith yn ddiymhongar ac yno i'w ddehongli fel y mynwch.

Ei gof plentyndod cyntaf sy'n ymwneud a celf yw braslun sydyn a wnaeth ei dad gyda beiro goch ar sgrap o bapur. Bu'r broses o lunio yn ran o'i fywyd byth ers hynny.

Does dim gwaith gan Karl Davies yma ar hyn o bryd.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Allan gyda Cwn

Allan gyda Cwn

£ POA

13x15" - olew ar fwrdd

Cychwyn Allan

Cychwyn Allan

£ POA

13x15" - olew ar fwrdd

Ffermwr gyda Cwn

Ffermwr gyda Cwn

£ POA

13x15" - olew ar fwrdd

Dringo Yng Ngolau'r Lleuad

Dringo Yng Ngolau'r Lleuad

£ 510

9 x 10" - Olew ar fwrdd