Wedi'i geni yn Crawley, East Sussex ym mis Gorffennaf 1975, symudodd Rhian i Ynys Môn pan oedd hi'n chwe mis oed. Bu’n byw yno am y rhan fwyaf o'i bywyd, gan dreulio amser byr yn byw yn Wiltshire yn ystod ei blynyddoedd ffurfiannol.

Yn 1998 cwblhaodd Rhian ei chwrs sylfaen mewn celf yng Ngholeg Menai ym Mangor, cyn mynd ymlaen i ennill ei BA (Anrh) mewn Peintio a Cherflunio o Brifysgol Bath Spa yn 2001. Aeth ymlaen i gwblhau TAR ym Mhrifysgol Bangor cyn symud i Loegr i ddysgu celf yn Sittingbourne Community College. Dychwelodd i’r ynys un 2009 yn dilyn genedigaeth ei mab. Ers iddi ddychwelyd mae hi wedi gweithio yng Ngholeg Menai, Coleg Addysg Bellach, yn dysgu a chefnogi myfyrwyr ar gyrsiau cyfryngau a chelf.

Mae gwaith celf Rhian bob amser wedi bod yn bersonol iawn iddi, gyda’i gwaith yn y

gorffennol yn archwilio’r angen am gefnogaeth emosiynol a chysur yn ystod plentyndod,

i berthnasau cariadus a chefnogol fel oedolyn. Mae hi’n gweithio mewn 3D, ac yn

cynhyrchu cerfluniau meddal mewn ffabrigau moethus, a 2D gan ganolbwyntio ar

ddarluniau technegol cain yn ogystal a darnau mawr, mynegiannol a ffigurol.