Pan yn 16 oed cynlluniais ddarn arian 50 ceiniog ar gyfer y Bathdy Brenhinol er mwyn dathlu y Gemau Olympaidd yn 2012. Arweiniodd y llwyddiant yma at ddiddordeb mewn lluniadu sydd wedi symbylu fy siwrnai weledol hyd heddiw. Ar hyn o bryd ‘rwyf yn agosau at gamau olaf fy nghwrs gradd BA (Anrhydedd) mewn lluniadu ym Mhrifysgol Falmouth yng Nghernyw. O ganlyniad i bwysigrwydd Falmouth fel canolfan forwrol bwysig mae bywyd morol yn ganolbwynt if y ngwaith.

Ers i mi fyw ac astudio ar yr arfordir, ‘rwyf wedi fy nghyfareddu gan effaith amser ar adeiladau a chychod sydd wedi eu gadael. ‘Rwyf yn darganfod y gwrthrychau yma er mwyn creu yr awyrgylch y ceisiaf ei greu yn fy lluniadau. Mae’n rhaid i fi dreulio oriau y neu lluniadu er mwyn eu deall trwy’r synhwyrau yn ogystal a’r llygaid, hynny ym mhob tywydd a golau. Mae’r lluniadau yma yn bwydo gwaith mwy manwl mewn amrywiol gyfrwng gan gynnwys collage, acrylig a phastel.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Aerial, Porthdinllaen

Aerial, Porthdinllaen

£ 1050

52x41cm Heb ffram - Olew ar banel

Storm, Porthdinllaen

Storm, Porthdinllaen

£ 1050

70x61cm Wedi'i fframio - Acrylig ar banel