Pan wnaeth fy ngŵr ymddeol ac fe symudon ni i Gymru, doeddwn i ddim yn teimlo fy mod yn barod i ymddeol fy hun.

Roeddwn i’n mwynhau crefftau a pheintio, a rŵan roedd gen i amser i ddilyn fy niddordebau. Fe dderbyniais radd Celf Gain gan Coleg Menai (Prifysgol Glyndŵr) fel myfyriwr aeddfed yn 2004.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Grasses

Grasses

£ 65

Acrylic

High Tide

High Tide

£ 60

Acrylic

Beach Huts

Beach Huts

£ 65

Acrylic

Field

Field

£ 60

Acrylic