Ganwyd Lynne yn 1964 yn Wellington, Seland Newydd ac fe’i magwyd yng Nghernyw wedi i’w theulu ddychwelyd i’r DU yn 1967.

Astudiodd yng Ngholeg Celf Falmouth ac yna yng Ngholeg Celf Caerdydd ble derbyniodd BA (Anrh) mewn celf gain yn 1987 pan ddewiswyd un o’i phaentiadau ffigurol ar gyfer y Whitworth Young Contemporaries.

Mae Lynne wedi byw yng Nghymru ers 1984 ac mae’n ei chysylltiadau cryf gyda Cernyw yn parhau.

Yn 2014 derbyniodd gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer prosiect oedd yn cynnwys astudiaeth gyda artist o Gernyw, Alice Mumford yn ysgol arlunio St Ives. Yn ddiweddar mae hi wedi astudio gyda Rose Hilton yn Ysgol Celf Newlyn a Hugo Grenville ym Mryste.

Bu i Lynne gael ei hethol yn aelod o’r Academi Frenhinol yn 2017.

“Rwy’n cael fy nghyfareddu gan y modd y mae paentio yn iaith weledol sy’n siarad yn y gweledol, fel mae barddoniaeth yn ei wneud gyda geiriau. Fel artist bywyd llonydd ‘rwyf bob amser yn chwilio am wrthrych sydd yn ‘siarad’ tra’n parhau i fod yn ymwybodol fod y broses greadigol yn cynnwys nifer o gamau sydd yn aml yn digwydd yn yr anymwybod. ‘Does dim hierarchaeth ynghylch y gwrthrych ac mae safon y golau yn hollbwysig bob amser.”

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Buddleia gyda Blodau Melyn a Soser

Buddleia gyda Blodau Melyn a Soser

£ 950

43,3 x 53cm - Olew ar fwrdd