Cafodd Willie ei eni yng Ngogledd yr Alban. Fe adawodd ysgol yn 16 oed i gychwyn ei hyfforddiant yn y byd arlwyo. 

Ar ôl symud o un gwesty i’r llall yn yr Alban, fe gafodd y cyfle i symud i’r Dorchester gyda Anton Mossiman. Am y pedair blynedd nesaf, bu’n gweithio fel rhan o dîm gyda 150 o gogyddion mewn nifer o adrannau gwahanol.

Roedd gweld erthygl yn ‘Time Out’ am grochenwaith, a hysbyseb ar gyfer dosbarthiadau gyda’r nos yn ddigon i’w hybu i newid cyfeiriad ei swydd.

Fe dyfodd ei frwdfrydedd tuag at grochenwaith, ac arweiniodd hyn at gynnig lle ar gwrs ceramig 3 blynedd yng Ngholeg Celf Chesterfield. Fe adawodd y cwrs gydag anrhydedd.

Artists A-Z