Mae Perryn Butler wedi gweithio fel cerflunydd yn Sir Benfro am yn agos i 30 o flynyddoedd. Mae ei cherfluniau wedi eu comisiynu a’u prynu gan gasglwyr ledled y byd, o Ewrop i Awstralia, Asia ac America.

Maent yn addurno safleoedd cyhoeddus megis Asiantaeth yr Amgylchedd yn Iwerddon, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Ganolfan Ddiwylliant Ewropeaidd yn yr Almaen.

Mae dylanwad cerflunio cynnar yn amlwg yng ngwaith Perryn Butler. Astudiodd ffurfiau cyntefig o gynrhychiolaeth ac fe’i chyfareddwyd gan athrylith haniaethol cerfluniaeth Affricanaidd, De America ac Inuit.

Y dylanwad mawr arall ar ei gwaith ydi cerddoriaeth. Yn gerddor medrus, mae Perryn wedi defnyddio cerddoriaeth fel testun a throsiad. Mae cerddoriaeth yn trwytho ei cherfluniau gyda rhythm a llîf ynghyd a’u cymeriad emosiynol.

I Perryn, “daw mwynhad cerfio o’r ffaith ei fod yn anodd. Mae bob amser yn arbrofol ac yn siwrne beryglus i raddau, yn sialens gyffrous.”

“Pan yn gweithio gyda charreg, allwch chi ddim sticio tamaid yn ôl ac ‘rydych wedi eich cyfyngu gan faint y bloc. Mae hyn yn galw am ddyfeisgarwch a llîf mynegiant nad yw’n bodoli mewn unrhyw ddeunydd arall …. Ac mae rhyw fath o law fer weledol yn angenrheidiol.

Mae’r orfodaeth i wneud yn rym sydd yn gyrru a gall syniadau fodoli am amser cyn I mi godi darn o garreg. Weithiau, gwelaf lwmp o garreg ac few n beth ydyw yn syth. ‘Rwyf yn gwybod beth I dynnu ymaith a gwneud iddi ganu. Dro arall mae gen i syniad brâs ar gyfer un ochr i ddarn ac fe wnaiff ddatblygu yn araf.”

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Bird from the Blue Mountains 3/12

Bird from the Blue Mountains 3/12

£ 850

Bronze

Lovers 3/12

Lovers 3/12

£ 650

Bronze

Silkie 7/49

Silkie 7/49

£ 495

Efydd

Morfarch 5/12

Morfarch 5/12

£ 795

Efydd

Dyn Bychan  4/12

Dyn Bychan 4/12

£ 795

Efydd

Lady Guitar 11/49

Lady Guitar 11/49

£ 795

Bronze