Mae Maggie wedi ei chyfareddu gan natur a chelf er pan yn ifanc iawn, wrth iddi ymgolli yn llwyr yn y synhwyrau wrth gerdded ar ei phen ei hun ar y fferm ble cafodd ei magu. Rwyf wedi gweithio ym myd celfyddyd byth ers hynny, gan dderbyn BA mewn dylunio tecstiliau yng ngholeg celf Caerwynt yn 1979 gan gymhwyso fel athrawes yn 1992. Mae symud i Sir Benfro yn 2004 wedi ei galluogi i fyw yng nghanol y tirlun mae yn ei garu ac sydd yn ei hysbrydoli.

Mae yn archwilio sut mae’r golygfeydd yma wedi, ac yn cael eu dylanwadu gan ein defnydd o’r tir. Mae’r mannau yma, y gweundiroedd, y cloddiau ac ati mor llawn o fywyd … maent hefyd yn cael eu di-ystyru ac angen edrych arnynt am yr eildro gan eu gwarchod trwy gadwraeth a’u dehongli.

Ymwelodd ag encil yn Iwerddon yng ngaeaf 2018, gan guddio mewn gofod stiwidio ger y clogwyni ar arfordir y de orllewin a storm Deirdrie newydd gyrraedd. ‘Roedd yn foment olynnol ar gyfer eglurder … a wnaeth ei argyhoeddi fod ei phaentiadau yn syml ar gyfer portreadu a theimlo y llawenydd a’r tywyllwch mae’r amgylchedd yn ei ddeffro ynddi, rhyw synnwyr cynhenid o fod mor fyw …. gan amsugno ei theimladau personnol ar y foment arbennig honno mewn amser.

Mae yn gweithio yn reddfol, ac yn braslunio yn barhaus allan yn yr awyr agored, wedyn gall ddatblygu ei phaentiadau yn y stiwdio, lle mae yn creu gwaith sydd yn ymateb i gysylltiadau a theimladau sydd ganddi gyda’r tirwedd gwerthfawr yma, gan ymdrechu i gael llonyddwch ac adlewyrchu ar yr awyrgylch tawel ac enciliol y gall y goedwig ei ysbrydoli, siap a golau yn ymddangos am ennyd trwy ddeilen newydd….cariadus hefyd, creu egni, golau, aer a gwynt er mwyn cyfleu paentiadau sylfaenol. Mae yn anelu at awgrymu yn hytrach na disgrifio, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, er mwyn archwilio, creu ymdeimlad o le o fewn y tirwedd, gan ymdrechu yn barhaus i ddal eu hawyrgylch yn ei phaentiadau.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Ail-ymweld, Bae Caerfai

Ail-ymweld, Bae Caerfai

£ 1275

76 x 29cm - acrylig

Caru Corsydd Llangloffan

Caru Corsydd Llangloffan

£ 1950

58 x 76cm - amlgyfrwng

Gwyllt, Gwlyb a Gwyntog 2

Gwyllt, Gwlyb a Gwyntog 2

Gwerthwyd

92 x 30cm - amlgyfrwng

Gwyllt, Gwlyb a Gwyntog

Gwyllt, Gwlyb a Gwyntog

Gwerthwyd

92 x 30cm - amlgyfrwng