Yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol mae gwaith pob artist yn fy marn i yn cael ei ddylanwadu gan y lle a’i maco.

Mae’r tirwedd o’i gwmpas yn aml yn canfod ei ffordd i mewn i’w waith boed o isio hynny neu beidio. Felly y tueddaf i edrych ar fy ngwaith fy hun – pa ran o’m amgylchfyd sy’n dod allan ym mha ddarnau. Mae siapiau a phatrymau’r wlad a’i natur ddyddiol amrywiol yn codi eto ac eto yn fy ngwaith, boed hynny yn liwiau a symudiad y môr, yn amlinelliad hadau a phlanhigion manwl, yn batrymau organig neu’n lonydd a llwybrau a llinellau ar fap. Mae dim ond edrych o’ch cwmpas yn medru rhoi oes o ysbrydoliaeth i chi! Credaf fod yr ymwybyddiaeth o’m amgylchfyd wedi cryfhau gyda symud a theithio a byw dramor – mae pethau bach dibwys yn dod yn hynod o bwysig, y pethau arferol yn dod yn anarferol. Byddaf yn aml yn chwilio am y manylion bach yma ac yn ceisio eu cyfleu gyda llinellau neu symbolau bychan yn fy ngwaith.

Mae’r gwaith tecstiliau diweddar yn dwyn ar y teimlad o gorff o fôr neu dirwedd ac adlewyrchiadau o’r manylion bach y gall rhywun sylwi arnyn nhw wrth graffu mewn cloddiau ac o dan y dŵr. Gyda thecstiliau caf weithio mewn haenau gyda gwahanol dechnegau ac adeiladu un lefel ar ben y llall i greu gwead trwchus a dyfnder. Mae’r gwaith mandalas yn bodloni fy awch ddylunio trefnus a pherffeithrwydd. Mae’n broses fyfyriol a byddaf yn gadael iddynt dyfu yn naturiol.

Roedd Elin yn athrawes fywiog, positif a chŵl – roedd ei brwdfrydedd a’i hegni yn ein ysbrydoli ni i feddwl drosom ein hunain ac i weithio ar raddfa fwy na jest papur scetsio A4. Cawsom lawer o ryddid ganddi i fentro gyda syniadau a chyfryngau newydd ond ar yr un pryd cadwa hi lygaid barcud arnom ni, a llygaid beirniadol ond teg hefyd. Byddaf yn aml yn cofio ei geiriau o anogaeth (“Gweithia ar ei ben o!”) pan fyddaf yn cyrraedd dead end gyda fy ngwaith!

Marian Broschott Careiau Mor

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Ar y tren i Aberystwyth II

Ar y tren i Aberystwyth II

£ 92

20 x 20cm - pin ar bapur

Ar y tren i Aberystwyth III

Ar y tren i Aberystwyth III

£ 92

20 x 20cm - pin ar bapur

Ar y tren i Aberystwyth I

Ar y tren i Aberystwyth I

£ 92

20 x 20cm - pin ar bapur

Cylchoedd

Cylchoedd

£ 140

30 x 30cm - pin ar bapur

Glaw mis Ionawr

Glaw mis Ionawr

£ 140

30 x 30cm - pin ar bapur

Paneidiau mis Chwefror

Paneidiau mis Chwefror

£ 140

42 x 30cm - pin ar bapur

Paned efo Mam

Paned efo Mam

£ 140

30 x 30cm - pin ar bapur

Amser Paned

Amser Paned

£ 135

42 x 18cm - pin ar bapur